węzeł gordyjski - problem nie do rozwiązania

puszka Pandory - otworzyć puszkę Pandory: ściągnąć na siebie nieszczęścia

nić Ariadny - niezbędna pomoc

syzyfowa praca - praca daremna, bez efektów

stajnia Augiasza - wielki nieład, bałagan

pięta Achillesa - najsłabszy punkt, wada

róg Amaltei - obfitość, dostatek

beczka Danaid - bezsensowna praca

Herkulesowy wysiłek - wielki wysiłek, nadludzki

olimpijski spokój- wielki spokój, niezmierny spokój

paniczny strach - nieposkromiony strach

prometejski czyn - czyn bohaterski, czyn pełen poświęcenia

arkadyjski nastrój - nastrój niezmąconego szczęścia

pod egidą - pod wodzą, pod opieką, pod auspicjami

w labiryncie - w trudnej sytuacji, w sytuacji bez wyjścia

pytyjska odpowiedź - wieloznaczna, zawikłana, trudna do rozszyfrowania

ikaryjskie loty - wybitne dokonania

koń trojański - podstęp, zdrada

laury olimpijskie - zwycięstwo, nagroda

męki Tantala - pragnienia, których nie można zaspokoić