Hugenoci to francuski odłam kalwinistów, czyli ewangelików reformowanych. Nazwa hugenoci pochodzi od Besançon Hugues’a, przywódcy powstania w Genewie.

Hugenoci - reformacja kalwińska we Francji

Polityka Franciszka I wobec reformacji francuskiej w ostatnich latach panowania była nieprzychylna. Nasiliły się wówczas prześladowania heretyków. W 1545 r. dokonano masakry skalwinizowanych waldensów, a w 1546 r. spalono na stosie poetę Etienne Doleta. Następca Franciszka I, Henryk II, powołał przy parlamencie paryskim izbę do zwalczania herezji.

W 1551 r. król wydał edykt złożony z 27 artykułów dotyczących walki z reformacją: wprowadzono ścisłą cenzurę książek, dostęp do urzędów zapewniono wyłącznie katolikom, skonfiskowano dobra przeciwników Kościoła. Mimo to reformacja zyskiwała coraz więcej zwolenników. W roku 1558, na synodzie w Paryżu, kalwini francuscy, zwani powszechnie hugenotami, zorganizowali się ostatecznie.

Pojednawcza polityka Karola IX (w jego imieniu rządziła regentka Katarzyna de Medici) doprowadziła do wydania edyktu tolerancyjnego (1562) zapewniającego hugenotom całkowitą swobodę publicznego kultu religijnego poza murami miast, a w ich obrębie - możliwość odprawiania nabożeństw prywatnych.

Taka polityka nie spodobała się katolikom związanym z dworem. Doprowadzili oni do rzezi hugenotów w Wassy (01.03.1562r. ) rozpoczynając tym samym 30-letnią wojnę domową.

Masakra hugenotów podczas Nocy Św. Bartłomieja

Do największej masakry hugenotów doszło w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 w Paryżu. Podczas wesela królewskiego, na zlecenie Katarzyny Medycejskiej, zamordowano ok. 3 tys. osób. Wojna domowa uległa nasileniu.

Równouprawnienie hugenotów

Kiedy Henryk, król Nawarry, a jednocześnie przywódca hugenotów, doszedł do władzy, wydał edykt nantejski (1598). Edykt zapewniał hugenotom wolność wyznania. Kolejni królowie nie byli aż tak tolerancyjni i przez wiele lat hugenoci nadal byli prześladowani. Dopiero rewolucja 1789 r. i kodeks Napoleona zapewniły równouprawnienie hugenotów z katolikami we Francji.