Hieroglify to najstarszy rodzaj pisma egipskiego o charakterze obrazkowym z III w. p.n.e.

Podział i pochodzenie pisma egipskiego

W źródłach greckich zachował się schematyczny podział pisma egipskiego na trzy gatunki:

1) hieroglify (pismo święte) o charakterze obrazkowym, używane do celów monumentalnych,

2) pismo hieratyczne (kapłańskie), stanowiące uproszczoną formę hieroglifów, używane było głównie na papirusach,

3) pismo demotyczne (ludowe), które z kolei stanowiło uproszczenie pisma hieratycznego.

Wszystkie rodzaje pisma egipskiego powstały w tym samym czasie, tj. ok. 3000 lat temu.

Pochodzenie nazwy "hieroglify"

Nazwa hieroglify wywodzi się z greki i oznacza święte znaki.

Hieroglify na kamieniu z Rosetty

Przez wiele lat pismo egipskie stanowiło zagadkę dla badaczy. Momentem przełomowym okazało się odnalezienie podczas wypraw napoleońskich w miejscowości Rosetta pod Aleksandrią kamienia, na którym wyryto napis dwujęzyczny: egipski i grecki, przy czym egipski został zapisany w dwóch wersjach: hieroglificznej i demotycznej.

Badania Jeana-Françoisa Champolliona dowiodły, że pismo egipskie jest systemem złożonym ze znaków ideograficznych oznaczających całe słowa, pojęcia, znaków fonetycznych - jedno lub wielogłoskowych (wyłącznie spółgłosek) oraz tzw. determinatywów, określających rodzaj/klasę danego wyrazu. Wymowa słowa pisanego polegała na wtrącaniu między odczytywane spółgłoski samogłosek.

Czy hieroglify są tylko w Egipcie?

Nazwa hieroglify odnosi się nie tylko do pisma egipskiego, ale również pisma Majów i Azteków z uwagi na ten sam rodzaj pisma - piktogramy.