Żyzny Półksiężyc albo Złoty Róg – pas ziem o większej żyzności, mający kształt wielkiego półksiężyca, ciągnącego się od Egiptu przez Palestynę i Syrię po Mezopotamię. Aby się stworzył, musi padać min. 250mm opadów na rok.

Zikkurat – świątynia w Mezzopotami

W Mezzopotami nie było ulic; ludzie przemieszczali się po dachach.

Panował król-kapłan à despotia

Jako pierwsi tereny zaludnili Summerowie. Stworzyli oni pismo klinowe (sumeryjskie), które przypominało trochę dzisiejsze rebusy. Gdy zostali najechani przez Akadów, zostało ich zaledwie 10-15% społeczeństwa, jednak elita tego plemienia przejęła język Sumerów.

  1. Państwo Sargona Wielkoego 2340-2220r
  2. Państwo 3. Dynastii z Ur 2112-2004r
  3. Babilonia (Hammurabi) 1792-1750r
  4. Arysia XIV w -623r p. n. e.
  5. Państwo Nowobabilońskie 605-539r
  6. Persja 539-333 à 333r – Aleksander Macedoński podbija Persje

Król Kapłan

Pełnoprawni obywatele

Ludzie królewscy

Niewolnicy

W kodeksach prawnych krajów Mezopotamii (np. Kodeks Hammurabiego) występowała zasada talionu, tj. oko za oko, ząb za ząb.

Najwięksi władcy Asyrii:

Tiglatpielesar III – 746-727r

Assurbanipal – 668-627r à opanował cały Egipt w latach 671-660r

614 r. p. n. e. – I najazd Babilończyków na Asyrie

612 r. p. n. e. – II najazd Babilończyków na Asyrie

614-612r – upadek Asyrii