Od XI do XIII wieku wraz z rozwojem gospodarki całej Europy Zachodniej, kościół rozwijał się w zawrotnym tempie, bogacił się i niemalże każda wieś posiadała własną parafię. Religia w znacznym stopniu wpływała na wszystkie dziedziny gospodarki oraz działalności społecznych. Z jej powodu dawne pogańskie obyczaje odeszły w zapomnienie. W 1215 r., podczas soboru laterańskiego ustanowiono nowy porządek nt. funkcjonowania kościołów, dążono do ustanowienia go bardziej silnym oraz uporządkowanym. Także jako obowiązek wprowadzono przystąpienie raz na rok do spowiedzi i komunii. Powołano również w trakcie tegoż soboru szkoły przyparafialne prowadzone przez jedynych wykształconych na wsi (duchownych). Mieli oni uczyć młodych podstaw czytania, pisania oraz śpiewu. W epoce pełnego średniowiecza edukacja religijna stała się bardzo powszechna co doprowadziło do poruszania kwestii powrotu do ideałów Ewangelii. Miało to na celu powrót ubóstwa kościoła, co popierano argumentem z życia Jezusa, też żył w ubóstwie. W wyniku tego Kościół odpowiedział założeniem nowych klasztorów. Jednym z nich byli cystersi których nazwa pochodziła od ich pierwszej siedziby w francuskim Citeaux (po łac. Cistercium). Głosili oni potrzebę powrotu do ewangelicznego ubóstwa, którą głosił przed wiekami św. Benedykt. Kościół miał również duży wpływ na rozwój średniowiecznej architektury i sztukę. Do głównych stylów architektury zaliczamy styl gotycki i romański, które można spotkać głównie w pięknych średniowiecznych katedrach i klasztorach. Większość budowanych wtedy kościołów romańskich było budowane na planie krzyża, który był najważniejszym symbolem kościoła katolickiego. Jeśli mówić o polityce to średniowieczny kościół wywierał znaczne wpływy, ponieważ europejscy zakonnicy to były osoby wykształcone co skutkowało, często pełnioną funkcją na różnych ważnych stanowiskach np. prowadzili wiele instytucji państwowych. Kościół zbierał funduszę z podatków zwanych dziesięciną (świadczenie w postaci dziesiątej części dochodów) oraz ze świętopietrza (podatek płacony na stolicę apostolską). Kościół Katolicki był w średniowieczu najbogatszą organizacją, czego wynikiem był jego wielki wpływ na społeczeństwo, gospodarkę czy też politykę.

Według mnie zmiany które wyrządził kościół są widoczne nawet dziś, gdyby nie on, w krajach Europy nie byłoby ładu, lub byłby on rozumiany inaczej i żylibyśmy w rozgardiaszu. Przytoczone przeze mnie wpływy miały także wtedy dobre skutki, wykształcone społeczeństwo czy też wspólnie dzielone dobro oraz piękne dzieła sztuki (katedry itp.)