Definicja

Wojna totalna to wojna prowadzona wbrew wszelkim ograniczeniom prawnym i moralnym. W jej trakcie używa się sił ludzkich, ale także materialnych i moralnych państwa w celu zniszczenia nie tylko sił zbrojnych przeciwnika, ale również całego jego narodu. Wojna totalna jest takim typem wojny, w którym używa się wszystkich możliwych dostępnych środków i metod.

Przykłady

Przykładami wojny totalnej są: III wojna punicka, wojna paragwajska, wojna secesyjna, hiszpańska wojna domowa, a także I i II wojna światowa.

III wojna punicka

Trwała w latach 149-146 p.n.e. i była ostatnią z wojen punickich toczonych pomiędzy Kartaginą a Republiką Rzymską. Doprowadziła do całkowitego zniszczenia Kartaginy i wzrostu potęgi Rzymu na arenie międzynarodowej.

Wojna paragwajska

Tak zwana wojna trójprzymierza, stoczona w latach 1864-1870 pomiędzy Paragwajem a koalicją Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Uważana za najkrwawszy konflikt w historii Ameryki Południowej; doprowadziła do śmierci ponad 50% mieszkańców, w tym 90% populacji męskiej.

Wojna secesyjna

Toczona w latach 1861-1865 w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pomiędzy stanami wchodzącymi w skład Stanów Zjednoczonych (czyli Unią/„Północą”) i Skonfederowanymi Stanami Ameryki (Konfederacją/„Południem”), które wystąpiły z Unii.

Hiszpańska wojna domowa

Wojna pomiędzy rządem Republiki Hiszpańskiej i wspierającymi go siłami (liberałami, republikanami, komunistami, socjalistami i anarchistami) a prawicową opozycją (nacjonalistami, monarchistami, konserwatystami i faszystami). Toczyła się w Hiszpanii w latach 1936-1939.

I wojna światowa

Przed II wojną światową nazywana „Wielką Wojną”. Trwała od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 i toczyła się pomiędzy ententą, czyli Trójporozumieniem – tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915 r.) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), czyli Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez Imperium Osmańskie i Bułgarię. Zakończyła się klęską państw centralnych. W jej wyniku zginęło ponad 14 milionów ludzi. Mimo wszystko wojna ta nie rozwiązała większości konfliktów, co 21 lat później doprowadziło do wybuchu II wojny światowej. Od jej zakończenia coraz większą rolę w stosunkach międzynarodowych zaczęły odgrywać Stany Zjednoczone i utworzony w 1922 roku ZSRR.

II wojna światowa

Jest największą wojną światową w historii. Trwała od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945). Działania wojenne objęły obszary prawie całej Europy, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Zdarzyło się, że niektóre epizody wojny rozgrywały się w Ameryce Północnej i Arktyce. Brała w niej udział nie tylko większość państw europejskich ze swoimi koloniami, ale również państwa Ameryki Północnej, Południowej, a także Azji. Stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej, czyli tzw. alianci. W wojnie brało udział 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Mówi się, że zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.