Skala danego odcinka mówi nam, jaki jest stosunek długości danego odcinka na mapie do długości tego odcinka w terenie, w rzeczywistości. Mówiąc inaczej jest to stosunek rzeczywistej długości tego odcinka do długości rzutu tego odcinka na geoidę, elipsoidę lub kulę. Skala może być liczbowa, liniowa lub polowa.

Skala liczbowa - wyrażona jest za pomocą ułamka, licznik tego ułamka ma postać jedności a mianownik wyraża wielokrotność, z jaką został zmniejszony wymiar liniowy danego odcinka w tereni. Im ułamek jest większy tym, czyli jego mianownik mniejszy, tym skala mapy jest większa. Nie jest to jednak skala mianowana, która jest przedstawiana np. 250 metrom w terenie odpowiada 1 centymetr na mapie.

Skala liniowa - inaczej zwana (podziałką liniową), ma ona postać odcinka, który jest podzielony na równe sobie części, którym odpowiadają odpowiednie wartości w kilometrach lub w metrach. Jest on bardzo dużym ułatwieniem w odczytywaniu na mapie faktycznych odległości.

Skala polowa - przedstawia ona na mapie rzeczywistą powierzchnię, która została przedstawiona za pomocą pól powierzchni odpowiednio zmniejszonych do wielkości rzeczywistych, rzeczywista powierzchnia została zmniejszona w stosunku kwadratowym w odniesieniu do zmniejszenia linowego, np. jeśli mamy skalę 1:25 000 to oznacza, że 25 000 cm w terenie odpowiada długości 1 cm na mapie, stosunek zmniejszenia wynosi 25 0002 = 625 000 000.