Anders Celsjusz był szwedzkim astronomem i fizykiem, urodzonym w 1701 roku w Uppsali. Kontynuował tradycję rodzinną, bowiem ojciec i obaj jego dziadkowie również byli wybitnymi profesorami nauk ścisłych, matematyki i astronomii.

Już w 1730 roku Celsjusz został profesorem astronomii na uniwersytecie w Uppsali. Piastował to stanowisko aż do śmierci w 1744 roku. Zajmował się między innymi wyznaczaniem rozmiarów kuli ziemskiej.

Mimo, że Celsjusz związany był z Uppsali, dużo podróżował. Pracował również we Francji, Włoszech i Niemczech.

Dwa lata przed śmiercią uczony zaproponował nową, 100 - stopniową skalę temperatur. Była to skala sporządzona w oparciu o obserwację przemian fazowych wody: wrzenia i krzepnięcia, w warunkach normalnych.. Badacz zasugerował, żeby temperaturze wrzenia przypisać 100 stopni, a temperaturze zamarzania 0 stopni. Swoją koncepcje przedstawił Szwedzkiej Akademii Nauk w 1742 roku.

Po śmierci uczonego naukowcy z uniwersytetu w Uppsali zmodyfikowali tą skalę poprzez przestawienie dwóch charakterystycznych punktów. I tak przyjęto, że temperatura krzepnięcia czystej wody pod ciśnieniem normalnym to 0 stopni, a temperatura wrzenia czystej wody pod tym samym ciśnieniem to 100 stopni.

Stopień Celsjusza jest równy stopniowi w skali Kelwina.