Metody ilościowe – pokazują, czy proces jest, czy go nie ma

Metody jakościowe – pokazują, czy proces jest, czy go nie ma i jakie jest jego natężenie

Metody:

 • Metoda kropkowa
 • Kartogram [linie + kolory]
 • Metoda izoliniowa [łączenie punktów o takich samych właściwościach]
 • Metoda barwnych powierzchni
 • Metoda sygnaturowa [punkty]
 • Metoda zasięgów [„liniowa”]
 • Metoda powierzchniowa
 • Metoda Kartodiagramu

Izolinia – linia łącząca punkty o takich samych właściowościach:

 • Izohipsa – wysokość nad poziomem morza
 • Izobata – głębokość wody
 • Izoterma – temperatura powietrza
 • Izobara – temperatura we wnętrzu Ziemi
 • Izohieta – suma opadów atmosferycznych
 • Izohalina – wartość zasolenia wód powierzchniowych
 • Izoamplituda – amplituda
 • Izohela – wartość usłonecznienia
 • Izotacha – prędkość wiatru
 • Izogeoretma – temperatura we wnętrzu Ziemi