Finlandia leży nad morzem Bałtyckim, pomiędzy Zatoką Botnicką i Fińską, na części Półwyspu Skandynawskiego. Region Europa północna. Stolica- Helsinki. Główne miasta: Espoo, Tampere, Turku, Vantaa, Lahti, Kuopio. Powierzchnia- 338,1 tyś.km2. Finlandia rozciąga się między 19º05' a 31º40'E oraz między 59º30'a 70º110' N. Sąsiaduje od północy z Norwegią, od wschodu z Rosją, od północnego zachodu ze Szwecją. Linia brzegowa dobrze rozwinięta o długości 1,1 tyś. km. Wybrzeża typu fiordowego, skaliste, poprzecinane licznymi ciśnieniami. Występuje strefa szerów (szkierów), obejmująca około 30 tyś. wysp, największy archipelag tworzą Wyspy Aleuckie. Finlandia jest republiką, głową państwa jest prezydent, 1- izbowy parlament, liczący 200 członków wybieranych co 4 lata. Pod względem administracyjnym dzieli się na 11prowincji i okręg autonomiczny Aland, na który składa się 6554 wysp. Językiem urzędowym jest fiński i szwedzki. Finlandię zamieszkuje 5,1 mln. osób, średnia gęstość zaludnienia- 15 osób/km2. Przyrost naturalny wynosi 1,8%о.Długość życia kobiet wynosi 78 lat, mężczyzn- 71 lat. Dominuje protestantyzm.

Finlandia była pierwotnie zamieszkana przez Lapończyków, którzy potem zostali wyparci przez Finów. Chrystianizacja nastąpiła w XII wieku, w tym samym czasie miały miejsce podboje Szwedów. W XVI wieku wprowadzono luteranizm (biskup M. Agicola), zapoczątkowano rozwój pisma. W 1640 roku założono pierwszy uniwersytet w Abo.

Do roku 1809 Finlandia jako Wielkie Księstwo stanowiła część Szwecji. W wieku XVIII została zajęta przez Rosjan. W 1809 roku car Aleksander I zdobył resztę Finlandii, nadał jaj odrębny ustrój, administrację i sejm. Pod koniec XIX wieku Rosja rozpoczęła akcję rusyfikacyjną co wzbudziło ruch niepodległościowy. Parlament fiński jako pierwszy nadał prawo wyborcze kobietom.

Finlandia uzyskała niepodległość w 1917 roku, a 1919 uchwalono konstytucję. Od roku 1955 jest członkiem Rady Nordyckiej, a od 1995- Unii Europejskiej.

Po II wojnie światowej Finlandia zmieniła się z kraju rolniczego na uprzemysłowiony i zurbanizowany. Kraj wysokorozwinięty, gospodarka rynkowa. Lata 80 to okres szybkiego wzrostu gospodarczego. Bezrobocie sięga 14%*. Rolnictwo zaspakaja potrzeby mieszkańców

Główne gałęzie to: leśnictwo, rybołówstwo, hodowla zwierząt futerkowych. Brak dobrych gleb i niesprzyjający klimat powoduje zahamowania rolnictwa. Bogactwa mineralne występują nielicznie. Występują tu pokłady miedzi, złoża złota, wanadu i tytanu, nikiel, ołów i uran. Przemysł przetwórczy - przemysł drzewny i celulozowo - papierniczy.

Bilans handlu zagranicznego dodatni, Finlandia eksportuje produkty przemysłu drzewnego i papierniczego, maszyny i urządzenia transportowe oraz żywność. Importuje maszyny, paliwa i artykuły rolno- spożywcze. Główni partnerzy handlowi to: Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania. Udział w organizacjach międzynarodowych: UNESCO, UE, MFW, OECD, ONZ,WHO, CBSS, UNHCR.

Szeroko rozwinięta turystyka, wyróżniamy 4 regiony turystyczne: Niziny Nadmorskie i Wyspy Aleuckie, Pojezierze Fińskie, Pogórze Środkowofińskie i Laponię. Piękne krajobrazy, dobrze rozbudowana infrastruktura, baza noclegowa i gastronomiczna. Istnieje tutaj 27 parków narodowych i 15 ścisłych rezerwatów. Miasta najczęściej odwiedzane to: Rovaniemi, Helsinki, Turku, Lahti, Kuopio, Kussamo, okolice jeziora Inari. Dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych, liczne wyciągi i skocznie.

Głównymi zabytkami są: Twierdza Suomennlinna, wybudowana w XVIII wieku, stare miasto Rauma- kościół i ratusz oraz drewniana zabudowa.

Sztuka Finlandii wzorowała się na niemieckiej, rosyjskiej i skandynawskiej. Pierwszy raz Pismo Święte przełożono na język fiński w 1548 roku. Znani poeci: J. V. Snellman, J. L. Runeberg. Największy wkład w sztukę miały czasy nowożytne. Utwory muzyczne mają swoje podłoże w dźwiękach wydawanych przez zwierzęta.

Duże zasługi dla światowej nauki mają F. F. Sillnapaa(literat) oraz A. I. Virtanen (chemia), za swoje osiągnięcia otrzymali nagrodę Nobla.

Sport, a zwłaszcza narciarstwo i skoki narciarskie to dziedzina, w której Finowie przodują.

Co rok odbywają się turnieje skoków narciarskich z takimi gwiazdami jak: Janne Ahonen, Risto Jussilainen, Matti i Jussi Hautameki, Tami Kiuru i Janne Haponen.