Położenie:

Gubin jest niewielkim miastem leżącym przy zachodniej granicy Polski przy ujściu rzeki Lubszy do Nysy Łużyckiej, na zachód od Wzgórz Gubeńskich. Liczy dziewiętnaście tysięcy mieszkańców. Należy do jednych z lepiej rozwijających się ośrodków miejskich Województwa Lubuskiego. W ostatnich latach wzrasta jego atrakcyjność gospodarcza i turystyczna, a niewątpliwy wpływ ma na to jego lokalizacja geopolityczna.

W Gubinie znajdują się 2 przejścia graniczne - piesze z odprawą dla samochodów osobowych i kolejowe, przez, którym biegnie międzynarodowa linia Zielona Góra - Cottbus. Ponadto, w położonej 3 km od miasta miejscowości Gubinek otwarto w 2000 roku nowe przejście graniczne, bardzo nowoczesne, z odprawą dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Historia:

Gubin jest jednym z najstarszych łużyckich miast. Pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z wieku XIII. Z tego okresu, w jednym z dokumentów Henryka Brodatego, znajdują się zapisy wydające pozwolenie na nieoclone dostawy soli z Gubina.

Przez długi czas miasto było ważnym centrum gospodarczym regionu Dolnych Łużyc. Wpłynęło na to jego położenie na pograniczu dwóch kultur - słowiańskiej i germańskiej oraz na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących z Pomorza do Czech i z Łużyc do Wielkopolski.

W ciągu istnienia miasta często zmieniali się panujący nad jego regionem władcy. W wieku XIV weszło w skład Królestwa Czech, w XVII w. wcielono je do Saksonii, a na początku XIX w. - do państwa pruskiego.

W czasie II wojny światowej Gubin został prawie całkowicie zniszczony, a po wojnie doszło do jego podziału, na część wschodnią, która weszła w granice Polski (Gubin) oraz zachodnią, która znalazła się po stronie niemieckiej (Guben).

Od początków istnienia miasta jego mieszkańcy parali się uprawą roli i winnej latorośli. Duże znaczenie miał też handel, który prowadzono dzięki żegludze (możliwa była ze względu na ulgi celne na Odrze). Wymianę handlową prowadzono nie tylko z kupcami polskimi, ale i węgierskimi oraz szkockimi.

Kultura i sport:

Gubin należy do najważniejszym ośrodków zarówno kulturalnych, jak i sportowych Województwa Lubuskiego. W 2000 r. odbyły się tu I Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Siatkówce Plażowej, w 2001 r. - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Rock & Roll'a Akrobatycznego, a w 2002 r. - inaugurację Lubuskich Dni Olimpijczyka połączonych z Dniem Województwa Lubuskiego.

Gubin może pochwalić się dobrze rozbudowanym zapleczem sportowym. Aktywizacją i popularyzacją sportu zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu.

Życie kulturalne miasta skupia się wokół Gubińskiego Domu Kultury. Proponuje on mieszkańcom miasta, przynależnym do wszystkich grup wiekowych, wiele różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Istnieją tu zespoły taneczne, grupy wokalne i teatralne, kluby i koła zainteresowań, a ponadto organizowane są kursy języków obcych oraz zajęcia gimnastyczne. Istnieje tu także Klub Seniora.

W Gubinie organizuje się ponadto szereg imprez wojewódzkich, regionalnych, a także międzynarodowych. Największą i najbardziej znaną w Polsce i Niemczech imprezą kulturalno - sportową jest "Wiosna nad Nysą", czyli festyn miejski Gubina i Guben, odbywający się tu już od ponad 40 lat.