Na kuli ziemskiej, zazwyczaj w strefie klimatu zwrotnikowego, bądź umiarkowanego kontynentalnego, wytworzyło się wiele obszarów pustynnych. Cechują się one minimalnymi opadami oraz brakiem występowania zwartej szaty roślinnej.

Do największych pustyń na świecie należą:

Sahara - jest to największy pustynny obszar na kuli ziemskiej. Rozciąga się na przestrzeni 9 mln km² w Afryce Północnej. Jej podłoże stanowi część platformy prekambryjskiej, zbudowanej z granitoidów, gnejsów i łupków krystalicznych. Powierzchnia Sahary stanowi rozległą wyżynę z nielicznymi depresjami w północnej części. Występują tu wszystkie rodzaje pustyń - kamienista (hamada), żwirowa (serir) i piaszczysta (erg), z czego zdecydowaną większość stanowią pustynie kamieniste. Klimat Sahary jest zwrotnikowy skrajnie suchy ze średnią roczną sumą opadów około 100 - 200 mm. Opady te występują nieraz z kilkuletnimi przerwami. Charakterystyczne są duże dobowe i roczne amplitudy temperatur - maksymalna temperatura przekracza 50ºC, a minimalna schodzi poniżej 0ºC. Niektóre obszary Sahary rozcinają suche doliny, tzw. wadi, wypełniające się wodą jedynie po wystąpieniu epizodycznych deszczy. Typowe są też słone jeziora, tzw. szoty i studnie artezyjskie. Sahara jest w większości pozbawiona roślinności. Spotkać tu można jedynie roślinność kserofityczną, a na obszarach wilgotniejszych - oazy, w których prowadzi się uprawę palmy daktylowej, zbóż i tytoniu, a hoduje się kozy, owce i wielbłądy. Na Saharze znajdują się bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, wydobywa się także żelazo, miedź oraz sól kamienną.

Ar-Rub-al-Chali - jest to największa piaszczysta pustynia na kuli ziemskiej. Leży w południowo-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, głownie na obszarze Arabii Saudyjskiej. Rozciąga się na powierzchni 650 tys. km². Na jej podłoże składają się kredowe i trzeciorzędne wapienie, które pokrywają czwartorzędowe piaski. Dla pustyni charakterystyczne są wydmy, w postaci barchanów (o wysokościach do 300 m). Klimat Ar-Rub-al.-Chali jest zwrotnikowy suchy, ze średnią roczną sumą opadów poniżej 100 mm.

Gobi - jest to rozległy wyżynny obszar pustyń, półpustyń i stepów rozciągający się w Mongolii i Chinach na przestrzeni ok. 1,3 mln km². Gobi pokryta jest rumowiskiem skalnym i ubogą pustynno-stepową roślinnością. Jej powierzchnia jest równinna, jednak miejscami występują niskie, kopulaste wzniesienia poprzedzielane kotlinami, w obrębie których spotkać można słone jeziora. Pustynia znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego, który jest ciepły i suchy, a roczna suma opadów wynosi od 50 do 200 mm. Dla tego obszaru charakterystyczne są częste burze piaskowe. Porasta go skąpa roślinność, na którą składają się krzewy oraz stepy piołunowe i karagonowe. Występują tu spore zasoby bogactw mineralnych, takich jak: ropa naftowa, węgiel kamienny, rudy żelaza i miedzi oraz sól kamienna.

Takla Makan - jest to piaszczysta pustynia położona w Chinach zachodnich. Zajmuje powierzchnię 327 tys. km². Jej podłoże budują skały krystaliczne, pokryte grubą warstwą osadów piaszczystych. Piaski te tworzą wydmy rzędowe oraz barchany. Panuje tu klimat umiarkowany kontynentalny. Jest on ciepły i skrajnie suchy, gdyż średnia roczna suma opadów nie przekracza 100 mm. Dla pustyni charakterystyczne są silne wiatry i burze piaskowe. Przez Takla Makan płynie rzeka Tarym, na obrzeżu której występuje skąpa pustynna roślinność. Na pozostałej części pustyni roślinność nie występuje.

Kara-Kum - jest to piaszczysta pustynia znajdująca się na terenie Turkmenistanu, na Nizinie Turyńskiej. Zajmuje obszar 350 tys. km². Ma równinną, lekko falistą powierzchnię. W północno-wschodniej części występują piaszczyste wały, na wschodzie płynie rzeka Amu-daria, a na południowym-wschodzie - rzeki Tedżen i Murgab. Klimat pustyni jest umiarkowany kontynentalny. Roczna suma opadów wynosi od 60 do 150 mm. Występują tu wysokie dobowe amplitudy temperatur, dochodzące do 50ºC. Roślinność Kara-Kum jest efemeryczna, spotkać tu można zarośla złożone z białego i czarnego saksaułu, a w dolinach rzek - lasy topolowe i porosłe trzciną bagna. Na pustyni występują bogate złoża gazu ziemnego.

Kalahari - jest to pustynia położona w południowo-zachodniej części Kotliny Kalahari w Afryce Południowej. Rozciąga się na przestrzeni ok. 1,8 mln km². W jej południowej części znajdują się długie piaszczyste wały i wydmy, natomiast w części środkowej płytkie nieckowate zagłębienia i suche koryta rzek. Kalahari znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego, skrajnie suchego. Średnia roczna suma opadów wynosi tu od 100 do 500 mm. Występuje tu skąpa roślinność trawiasta (sawannowa), bądź kserofityczna roślinność pustynna.

Wielka Pustynia Piaszczysta- jest to pustynia rozciągająca się w północno-zachodniej Australii. Zajmuje powierzchnię ok. 360 tys. km². Jej podłoże jest kamieniste, żwirowe i gliniaste. Na północy znajdują się rozległe piaszczyste pokrywy z licznymi podłużnymi, wysokimi wydmami. Panuje tu klimat zwrotnikowy suchy, z roczną sumą opadów 200 - 500 mm. Na pustyni spotkać można słone bagna okresowe, niekiedy zmieniające się w jeziora. Występuje tu bardzo skąpa roślinność. Jedynie po deszczu dynamicznie, aczkolwiek na krótko, rozwijają się rośliny jednoroczne.