Opad atmosferyczny jest to spadanie kropli deszczu, kryształków lodu lub płatków śniegu z chmury na powierzchnię Ziemi.

Do pomiaru opadu klimatolodzy i meteorolodzy stosują pluwiografydeszczomierze. Ilość opadu określa wysokość słupa wody, wyrażona w milimetrach, na określonej powierzchni płaskiej, przy założeniu braku parowania, wsiąkania i ściekania.

Opad atmosferyczny charakteryzuje wielkość zwana sumą opadu w danym okresie (godzinie, dobie, miesiącu, roku), wyrażana w milimetrach.

Rozkład opadów atmosferycznych jest na kuli ziemskiej bardzo zróżnicowany. Zależy przede wszystkim od szerokości geograficznej oraz rzeźby terenu danego miejsca. Wyróżnia się następujące typy opadów atmosferycznych:

  • równikowy o rocznej sumie opadów ponad 2 000 - 3 000 mm. Występują tu całoroczne opady zenitalne. Obejmuje obszar lasów równikowych Afryki oraz Amazonię.
  • zwrotnikowy o rocznej sumie opadów poniżej 250 - 50 mm, z jednym okresem opadowym w ciągu roku i drugim okresem suchym. Strefa zwrotnikowa charakteryzuje się najmniejszymi opadami na Ziemi. Stanowią ją rozległe obszary pustynne - Sahara, Namib i część Kalahari w Afryce, Pustynia Arabska na Półwyspie Arabskim oraz Wielka Pustynia Australijska w Australii.
  • monsunów zwrotnikowych z dwoma porami roku - suchą i deszczową. W okresie deszczowym opady wynoszą od 3 000 do 10 000 - 12 000 mm w ciągu roku. Obejmuje obszar Azji Południowo-Wschodniej, Zatoki Gwinejskiej oraz północnej Australii,.
  • śródziemnomorski z sumą opadów od 500 do ponad 1000 mm rocznie, maksimum przypada na porę zimową lub jesienną. Obejmuje obszar wybrzeża Morza Śródziemnego, południowej Afryki, Półwyspu Kalifornijskiego oraz południowej Australii.
  • szerokości umiarkowanych podtyp kontynentalny z maksimum opadów przypadającym na lato, a minimum w zimie. Obejmuje wnętrza kontynentów położone w umiarkowanych szerokościach geograficznych.
  • szerokości umiarkowanych podtyp morski z przewagą opadów zimowych. Obejmuje wybrzeża kontynentów położonych w umiarkowanych szerokościach geograficznych.
  • polarny z niewielkimi opadami, zazwyczaj poniżej 500 - 250 mm rocznie. Ich maksimum przypada w lecie. Obejmuje obszary położone za kołami podbiegunowymi.

Najwyższe roczne sumy opadów występują w strefach klimatu równikowego oraz zwrotnikowego monsunowego. We wschodnich Indiach w miejscowości Ćerapundźi suma opadów dochodzi nawet do 11 400 mm/rok. Natomiast najniższe opady występują w strefie zwrotnikowej na obszarach pustyń lub w śródgórskich kotlinach centralnej Azji i wynoszą poniżej 50 mm/rok.