W dobie coraz większego zapotrzebowania na energię bardzo ważną kwestią stają się źródła energii, które można byłoby wykorzystywać w sposób ciągły, bez obawy wyczerpania się ich zapasów. Obecnie bardzo dużego znaczenia nabierają alternatywne czyli odnawialne źródła energii, które posiadają szereg zalet. Przede wszystkim są one niewyczerpywalne, a ponadto uważane są za czyste ekologicznie. Źródła te wzbudzają zainteresowanie zwłaszcza tych krajów, które nie dysponują żadnymi bądź posiadają jedynie niewielkie złoża kopalin wykorzystywanych do produkcji energii. W przypadku źródeł alternatywnych ważny jest również fakt, że koszt energii jest równoznaczny z ceną urządzeń do jej pozyskania, natomiast ona sama nic nie kosztuje.

Do najważniejszych rodzajów energii pozyskiwanej w sposób alternatywny zalicza się: energię wód płynących, energię wiatru, energię słoneczną (gromadzoną przez kolektory słoneczne), energię geotermalną, energię biomasy itp. Oprócz tych głównych istnieje wiele innych mniej popularnych sposobów na uzyskanie czystej ekologicznie i odnawialnej energii. Same zbiorniki morskie dysponują ogromnym potencjałem energetycznym, który pozyskiwany może być na kilka sposobów. Główne metody pozyskania energii zgromadzonej w morzach polegają na:

  1. wykorzystaniu energii pływów
  2. wykorzystaniu energii fal morskich
  3. wykorzystaniu energii cieplnej wód morskich

Ponadto bierze się również pod uwagę możliwość pozyskiwania tej energii, która zakumulowana jest w prądach morskich przemieszczających się po Oceanie Światowym.

Pierwsza z wymienionych metod (wykorzystanie energii pływów)znajduje swoje zastosowanie w tych częściach wybrzeży morskich, w których amplitudy pływów są szczególnie duże. Przeważnie takie warunki panują w wąskich zatokach, kanałach itp. Ponadto elektrownie tego rodzaju zawsze lokalizuje się w takim miejscu, w którym rzeka uchodzi do zbiornika morskiego. Kolejnym wymogiem dla elektrowni tego rodzaju jest odpowiednia topografia terenu (dość znaczne wysokości brzegów morskich). Mechanizm pozyskania energii polega na przechwytywaniu nadmiaru wody wdzierającej się w ujściowy odcinek rzeki w okresie przypływu, a następnie uwalnianiu jej w czasie odpływu w taki sposób by woda ta przepłynęła przez turbiny elektrowni.

W związku z tym, że elektrownie o których mowa są bardzo silnie uzależnione od warunków naturalnych, w związku z tym ich lokalizacja nie może być przypadkowa. Obecnie na świecie funkcjonuje niewiele elektrowni pływowych, a największa z nich zbudowana została we Francji (Kanał La Manche w miejscu ujściowym rzeki La Rance). Jej moc określana jest 240MW, a energia wytwarzana jest przez 24 turbiny. Elektrownie pływowe, mimo że uznawane za przyjazne dla środowiska, to jednak nie są dla niego zupełnie obojętne. Największym ich mankamentem jest fakt, że wskutek ich funkcjonowania wzrasta stężenie soli w rzece, na której zostały zbudowane (w ich ujściowych odcinkach). Ponadto powodują one zakłócenia w świecie organizmów wodnych, a przede wszystkim ryb, które migrują w kierunku ujść rzecznych

Przy konstrukcji elektrowni wykorzystujących potencjał energetyczny pływów morskich należy dokonać wyboru pomiędzy dwoma możliwymi rodzajami turbin: turbinami wodnymi oraz turbinami powietrznymi. Każda z tych turbin pracuje w inny sposób. Turbiny morskie działają w oparciu o zamianę energii kinetycznej w potencjalną, a siłę napędową poruszającą turbiny stanowi woda morska. Z kolei w przypadku turbin powietrznych elementem wprawiającym je w ruch jest sprężone powietrze.

Oprócz turbin wodnych i powietrznych w użyciu są także tzw. "tratwy" oraz "kaczki". Pracują one w oparciu o system pomp napędzanych ruchem fal morskich, przy czym tratwy zasilane są pionowym, a kaczki poziomym przemieszczaniem się wód.