Prawo gospodarcze to zespół norm określających podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.