Podaj Mi jakie są przestępstwa gospodarcze?

Odpowiedzi (1)

pitucha 28.02.2019 10:34

Zgłoś

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OBROTOWI GOSPODARCZEMU:
- Nadużycie zaufania (art. 296)
- Korupcja gospodarcza (art. 296a)
- Korupcja sportowa (art. 296b)
- Oszustwo kredytowe (art. 297)
- Oszustwo asekuracyjne (art. 298)
- Pranie pieniędzy (art. 299)
- Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli (art. 300)
- Doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności (art. 301)
- Faworyzowanie niektórych wierzycieli (art. 302)
- Nierzetelne prowadzenie dokumentacji (art. 303)
- Lichwa (art. 304)
- Udaremnienie przetargu (art. 305)
- Usuwanie lub fałszowanie oznaczeń towaru (art. 306)

- przestępstwa kartelowe
- oszukańcze praktyki i wykorzystywanie sytuacji ekonomicznej przez -międzynarodowe związki przedsiębiorstw
- nadużycia przy dostawach lub inne nadużycia subwencji krajowych i międzynarodowych
- przestępstwa komputerowe
- tworzenie fikcyjnych przedsiębiorstw
- fałszowanie zestawień bilansowych oraz księgowych
- oszustwa kapitałowe co do sytuacji ekonomicznej i kapitału towarzystw akcyjnych
- naruszanie przez przedsiębiorstwa norm bezpieczeństwa i zdrowia -pracowników
- przestępstwa na szkodę wierzycieli
- przestępstwa na szkodę konsumentów
- nieuczciwa konkurencja i reklama
- przestępstwa podatkowe oraz uchylanie się przez przedsiębiorstwa od ---- obowiązku ubezpieczeń socjalnych
- przestępstwa celne
- fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych
- przestępstwa giełdowe i bankowe
- przestępstwa na szkodę środowiska

1
0

Potrzebujesz pomocy?

Zarządzanie (Pozostałe)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.