Strefę równikową charakteryzują intensywne procesy termodynamiczne. W ciągu roku na obszary położone w strefie równikowej dopływa największa ilość promieniowania słonecznego w ciągu roku. Strefa bardzo wilgotna z powodu intensywnego parowanie z podłoża oraz z wilgoci przynoszonej przez pasaty. Występują tu dogodne warunki do tworzenia się procesów konwekcyjnych. Ich intensywny rozwój powoduje powstanie chmur kłębiastych rodzaju Cu i Cb. Dają one przelotne, obfite opady pochodzenia burzowego. Rozwój zachmurzenia jest zahamowany przez promieniowanie podłoża. Mimo najwyższego położenia Słońca nie są to najcieplejsze obszary na Ziemi. Średnie temperatury wynoszą od 24ºC do 28ºC. Roczne amplitudy temperatury nie przekraczają 2ºC (na nizinach). Wraz ze wzrostem wysokości temperatura spada. Amplitudy dobowe temperatury powietrza są większe niż roczne i wynoszą 10 - 15ºC. Temperatura maksymalna przy dużej wilgotności powietrza- 35ºC, minimalne- nie mniej niż 20ºC.

Roczne sumy opadów osiągają znaczne wartości i wynoszą 1500 - 2500 mm. Zdarza się, że przekraczają 6000 mm. na rok - Indonezja, Afryka Południowa.

W okolicach równika brak pory suchej na nizinach, a rozkład opadów jest prawie równomierny. Na obszarach położonych dalej od równika amplitudy temperatury wzrastają, maleją natomiast sumy opadów, wzrasta też ich koncentracja. Istnieją tutaj wyraźne pory suche. W miarę oddalania od równika zaznaczają się wyraźne okresy suche, wpierw dwie, dalej jedna.

Noc która następuje po upalnym dniu jest parna i duszna, a wilgotność powietrza waha się w granicach 90%.

Klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
równikowy występuje na obszarach Kotliny Kongo, Niziny Amazonki, Archipelagu Malajskiego, południowa część Ameryki Pd.

Ludność zamieszkujące tą strefę to  pigmeje Pigmeje ludność odmiany czarnej, zamieszkująca obszary równikowych lasów środkowej Afryki, prowadząca gromadny, koczowniczy tryb życia ze zbieracko-myśliwską gospodarką. W budowie ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i luby Bantu. Ludy Bantu Bantu grupa ludów afrykańskich zamieszkująca południową, środkową i wschodnią Afrykę, której liczebność ocenia się na około 150 mln osób. Jest to grupa bardzo zróżnicowana etnicznie, ... Czytaj dalej Słownik geograficzny to ludy zamieszkujące Afrykę Równikową, na obszarach sawann, na południe od równika. Podstawą gospodarki tych ludów jest rolnictwo Rolnictwo dział gospodarki narodowej, który zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt w celu pozyskania żywności oraz surowców dla przemysłu.
Rolnictwo w szerszym znaczeniu obejmuje również ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
kopieniacze-uprawa sorga, manioku i kukurydzy, hodowla Hodowla dział gospodarki rolnej, zajmujący się otrzymywaniem bardziej przydatnych gospodarczo, nowych odmian roślin uprawnych i zwierząt, na zasadzie specjalistycznych zabiegów takich jak np. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny kóz i owiec, łowiectwo. Wyznają chrześcijaństwo i religie plemienne. Pigmeje to prymitywna ludność zamieszkująca lasy równikowe Afryki i Amazonii, prowadząca nomadyczny styl życia. Trudnią się zbieractwem i łowiectwem. Nomadyzm- rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny migracji, specyficzny typ sezonowych wędrówek.

Gleby w strefie równikowej to przede wszystkim ferrasole - żółtoziemy, czerwonoziemy, gleby alitowe. Nazewnictwo gleb nawiązuje do barwy gleby wynikającej z procesu wietrzenia. Gleby te charakteryzują się kwaśnym odczynem, małą zawartością próchnicy. Żyzność tych gleb jest niska. Rośliny uprawiane na tych glebach to przede wszystkim kawa, palma olejowa, drzewo Drzewo Symbolika: wzrost, drabina do nieba, odradzanie się, jedność, wielkość, sprawiedliwość, królewskość, kara, szubienica, krzyż, odkupienie, miłość, ofiara, wróżba, stałość, nadzieja, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich kauczukowe, mangowiec.