Klimat to charakterystyczny dla danego obszaru zespół stanów pogody obserwowany i opisany co

najmniej po 30 latach.

Elementy klimatu:

Czynniki klimatotwórcze:

 • szerokość geograficzna (różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej)
 • wysokość n.p.m. (zmienia się temperatura i ciśnienie)
 • rozkład lądów i mórz (powstają masy powietrza kontynentalnego suchego i oceanicznego wilgotnego)
 • prądy morskie (wpływają na temperaturę obszarów nadbrzeżnych)
 • ukształtowanie powierzchni (wysokość i kierunek przebiegu łańcuchów górskich modyfikuje warunki przepływu mas powietrza)
 • szata roślinna (lasy poprawiają bilans wodny i wpływają na zmianę amplitudy dobowej temperatury powietrza)
 • rodzaj podłoża (w zależności od rodzaju podłoża zmienia się ilość energii cieplnej w środowisku ( śnieg odbija promieniowanie i zmniejsza przychód energii)

Strefy klimatyczne:

 • równikowa
 • zwrotnikowa
 • podzwrotnikowa
 • umiarkowana
 • okołobiegunowa

Podstawowe odmiany klimatów:

- morski

- kontynentalny

- monsunowy

STREFA KLIMATÓW RÓWNIKOWYCH

KLIMAT RÓWNIKOWY (Nizina Amazonki, Kotlina Kongo, Indonezja)

~ roczne amplitudy temp. nie przekraczają 5 °C

~ średnia temperatura powietrza 24-25°C

~ roczna suma opadów około 2000 mm

~ deszcze zenitalne ( położenie słońca w zenicie)

~ wysoka wilgotność

~ brak wyraźnej pory deszczowej

STREFA KLIMATÓW PODRÓWNIKOWYCH

KLIMAT PODRÓWNIKOWY (Wyż. Gujańska, Brazylijska, północna Australia)

~ dwie pory deszczowe, dwie pory suche

~średnia roczna temperatura powietrza powyżej 20°C

~ średnie roczne sumy opadów 1000 - 1500 mm

~ roczna amplituda temp. od 5 do 10°C

STREFA KLIMATÓW ZWROTNIKOWYCH

KLIMAT ZWROTNIKOWY SUCHY (Sahara, Płw. Arabski, Pustynia Kalahari, centr. Australia, Pustynia Atacama, Pustynia Namib)

~ opady poniżej 250 mm

~ średnia temperatura najcieplejszego miesiąca powyżej +10°C

~ dobowe amplitudy temp. wynoszą około 40° - 50°

KJLIMAT ZWROTNIKOWY MONSUNOWY ( pd. wsch. Azja)

~ półrocze letnie bardzo deszczowe, półrocze zimowe bardzo suche

~ temp. wahają się od 20-30 °C

KLIMAT ZWROTNIKOWY MORSKI (Floryda, Miami)

~ średnia temp. najchłodniejszego miesiąca powyżej 15°C

~ opady w ciągu całego roku

~ niskie dobowe amplitudy temperatury

STREFA KLIMATÓW PODZWROTNIKOWYCH

KLIMAT PODZWROTNIKOWY MORSKI (Sycylia, Malta, basen Morza Śródziemnego i Czarnego, wybrzeże Kalifornii)

~ lata słoneczne, gorące bez opadów

~ zimy łagodne, bez mrozu i śniegu

KLIMAT PODZWROTNIKOWY KONTYNENTALNY (Wyżyna Irańska, Turcja, centr. Hiszpania, centr. St. Zjednoczone)

~ lata gorące i suche

~ zimy chłodne lub mroźne i suche

KLIMAT PODZWROTNIKOWY MONSUNOWY (południowa część Niziny Chińskiej, południowa Japonia

STREFA KLIMATÓW UMIARKOWANYCH

KLIMAT UMIARKOWANY CIEPŁY MORSKI (Europa Zachodnia, środkowy obszar wybrzeża Ameryki Północnej, półwysep Bretoński

~ wyróżniamy cztery pory roku

~opady całoroczne z przewagą zimowych

~ średnia temp. powietrza miesięcy letnich około 15°C

~ średnia temp. powietrza miesiąca najchłodniejszego około 0°C

~roczne amplitudy temp. powietrza poniżej 20°C

KLIMAT UMIARKOWANY CIEPŁY KONTYNENTALNY (północno -wschodnia Europa, południowa Syberia)

~opady całoroczne, dominują latem

KLIMAT UMIARKOWANY CIEPŁY PRZEJŚCIOWY (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś)

~ posiada cechy pośrednie pomiędzy klimatem umiarkowanym ciepłym morskim, a umiarkowanym ciepłym kontynentalnym

KLIMAT UMIARKOWANY CIEPŁY MONSUNOWY (północna Japonia, Nizina Mandżurska)

KLIMAT UMIARKOWANY CHŁODNY MORSKI (północno - zachodnie wybrzeża Półwyspu Skandynawskiego, południowa część Alaski)

~przewaga opadów zimowych

KLIMAT UMIARKOWANY CHŁODNY KONTYNENTALNY ( Nizina Zachodniosyberyjska)

~opady w porze letniej

~średnia temp. powietrza miesięcy letnich powyżej 20°C

~średnia temp. powietrza najchłodniejszego miesiąca poniżej - 20°C

KLIMAT UMIARKOWANY CHŁODNY MONSUNOWY (Sachalin, Hokkaido)

~zimą kształtowany przez masy powietrza umiarkowanego kontynentalnego

~latem kształtowany przez masy powietrza umiarkowanego morskiego

STREFA KLIMATÓW OKOŁOBIEGUNOWYCH

KLIMAT SUBPOLARNY ( północna Kanada, północna Syberia, Alaska))

~ pojawia się zjawisko dnia i nocy polarnej

~ brak klimatycznego lata

~ zima długa, mroźna trwająca 9-10 miesięcy

~ opady śniegu do 300 mm

KLIMAT POLARNY (Antarktyda, Grenlandia)

~ zjawisko dnia i nocy polarnej

~ przez cały rok temp. ujemne ( -20° do -50°C )

~ opady śniegu do 250 mm