Klimat to charakterystyczny dla danego obszaru zespół stanów pogody obserwowany i opisany co

najmniej po 30 latach obserwacji.

Elementy klimatu:

Czynniki klimatotwórcze:

  • szerokość geograficzna (różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej)
  • wysokość n.p.m. (zmienia się temperatura i ciśnienie)
  • rozkład lądów i mórz (powstają masy powietrza kontynentalnego suchego i oceanicznego wilgotnego)
  • prądy morskie (wpływają na temperaturę obszarów nadbrzeżnych)
  • ukształtowanie powierzchni (wysokość i kierunek przebiegu łańcuchów górskich modyfikuje warunki przepływu mas powietrza)
  • szata roślinna (lasy poprawiają bilans wodny i wpływają na zmianę amplitudy dobowej temperatury powietrza)
  • rodzaj podłoża (w zależności od rodzaju podłoża zmienia się ilość energii cieplnej w środowisku ( śnieg odbija promieniowanie i zmniejsza przychód energii)