Przykłady niszczącej działalności wód morskich: warto zauważyć iż wody morskie są w ciągłym ruchu, stąd mogą intensywnie rzeźbić pewne rejony kuli ziemskiej. Zazwyczaj są to prądy morskie, do tego jeszcze przypływy i odpływy, także falowanie morza. Pływy morskie czyli przypływy (wody przybywa) oraz odpływy (wody ubywa), są następstwem oddziaływania księżyca , Ziemi i Słońca. Inny rodzaj ruchów morza to falowanie, zazwyczaj fale tworzą się w wyniku działalności wiatru. Morze powoduje nadbudowywanie bądź niszczenie wybrzeża, i tak niszcząca działalność to wybrzeża gdzie fala morska ma swoją siłę na głębokości około max 10m. idąc jeszcze dalej siła fali słabnie. Uderzenie fali o brzeg prowadzi do zjawiska erozji, co ma związek rodzajem wybrzeża-płaskie i strome. I tak na wybrzeżu płaskim i piaszczystym erozja jest minimalna, gdyż tutaj woda ma niewielką głębokość, a fale morskie zostają pozbawione prędkości. Dla określenia załamania fali (grzywacza) powstającego w tzw. kipieli, zachodzi tutaj erozja dna morskiego, a cały materiał skalny jest transportowany przez morze na brzeg. Natomiast fala morska płynąca do stromego brzegu prowadzi do podcinania brzegu, zaś materiał skalny jest zabierany przez morze. Wówczas powstaje stroma faleza inaczej klif. Przetaczane liczne odłamki skał polerują brzegu lądu, jest to tzw. abrazja, co może w rezultacie doprowadzić do uformowania się nachylonej do morza płaszczyzny, inaczej platformy abrazyjnej. Od morza gromadzi się materiał z niszczenia brzegu, i może dojść do powstania kolejnej płaszczyzny , często nazywanej platforma akumulacyjna. Podczas stopniowego pogłębiania urwiska , cały impet siły uderzeniowej maleje, wówczas morze nie jest w stanie zagrozić znaczenie modelując wybrzeże, gdyż musiałoby pokonać długą drogę od platformy akumulacyjnej oraz abrazyjnej. Jeśli platforma brzegowa zostaje przykryta piaskiem wówczas powstaje plaża. Podczas ruchów wypiętrzających lądu ewentualnie obniżenia poziomu wód morskich z utworzonej wcześniej platformy brzegowej tworzy się tzw. taras nadmorski. Mamy także działalność akumulacyjną morza, czyli nadbudowywaniu brzegu. Materiał skalny będący efektem działalności morza, może utworzyć na największym terenie zasięgu fal tzw. wał przybrzeżny. Tam gdzie fale morskie są już słabe, cały niesiony materiał skalny trze o dno zbiornika a następnie jest wyrzucany na powstałą platformę, bądź też z powrotem niesiony przez fale morskie na otwarte morze, stąd istnieją przy płaskim brzegu w niewielkiej odległości tzw. lida, inaczej piaszczysty duży wał, natomiast część pomiędzy wybrzeżem oraz wałem piaszczystym nazywamy laguną.