Mars jest czwartą, w kolejności od Słońca, planetą Układu Słonecznego. Poza Księżycem, jest on jedynym ciałem niebieskim, na którym ma możliwość wylądować człowiek.

Krajobraz Marsa w dużej mierze ukształtowany został przez działalność wody, lodowców oraz procesy wietrzenia skał. Obecnie, po niegdyś wielkich rzekach pozostały jedynie olbrzymich rozmiarów doliny. Powierzchnia planety jest popękana, występują tu liczne kratery oraz wulkany. Jeden z nich jest największą górą Układu Słonecznego - nosi nazwę Olympus Mons i wznosi się na wysokość 27 km nad powierzchnię okolicy. Znajduje się w rejonie Tharsis, czyli leżącego w pobliżu równika rozległego płaskowyżu, o średnicy 4000 km i 10 km wysokości. Na tym obszarze występują także trzy inne wulkany, a każdy z nich, w porównaniu z wulkanami ziemskimi, posiada gigantyczne rozmiary. Są to wulkany tarczowe, powstałe z rzadkiej lawy, która, zanim zastygła, rozlała się na dużym obszarze wokół krateru. Pokrywające powierzchnię Marsa kratery pochodzą sprzed 3,8 mln lat. Świadczy to o tym, iż powstały w okresie, w którym o powierzchnię ciał niebieskich naszego układu rozbijały się meteoryty.

Przyciąganie grawitacyjne Marsa jest pięć razy słabsze niż na Ziemi. Ma on bardzo rzadką atmosferę, która składa się głównie z dwutlenku węgla z niewielkimi domieszkami tlenu i wody. Aby człowiek mógł w niej oddychać potrzebuje specjalnej aparatury wzbogacającej "powietrze" Marsa w tlen.

Ruch obiegowy Marsa wokół Słońca wynosi około dwóch lat ziemskich. Pory roku tej planety bardzo przypominają nasze - ziemskie. Zimą na biegunach tworzą się ogromne polarne czapy lodowe, latem natomiast mają miejsce burze pyłowe, które wzniecają ciepłe wiatry.

Geologię, a zarazem i historię Marsa poznano głównie dzięki zdjęciom, które wykonała sonda Viking. Na tej podstawie dowiedziono, iż, w momencie, tworzenia się Układu Słonecznego, czyli ok. 5 mld lat temu, Mars był podobny do Księżyca i Merkurego. Wszystkie planety były wówczas o wiele bardziej gorące niż obecnie. Mars, ze względu na niewielkie rozmiary, stygł dość szybko, wiadomo jednak, iż w przeszłości był na tyle gorący, że miał płynne jądro (świadczą o tym liczne wulkany). Przez pierwszy miliard lat istnienia Mars, tak jak pozostałe planety, był bombardowany przez liczne meteoryty.