Saturn jest szóstą planetą z kolei w Układzie Słonecznym, drugą co do wielkości, znana już w czasach starożytnych. Z Ziemi widziana jest w postaci obiektu o żółtym zabarwieniu i jasności od -0,4m do +1,5m. Planeta ta otoczona jest przez przynajmniej dwadzieścia księżyców. Są to m.in. Mimas, Tethys, Enceladus, Dione, Titan, Rhea, Hyperion, Phoebe, Iapetus, Janus, Celesto, Epimetheus, Calypso, Prometheus, Atlas i Pandora. Nazwy pozostałych są numeryczne utworzone z dat odkrycia danego księżyca, i są to nazwy tymczasowe.

Saturn jest otoczony przez pierścienie w układzie współpłaszczyznowym, złożone z trzech części. Zbudowane są z mniejszych lub większych brył materii, prawdopodobnie z lodu. Pierścienie te zostały odkryte przez Huygensa, a ich liczba sięga kilkaset. Ich zewnętrzna średnica wynosi 5A8, około 280000 km, natomiast grubość sięga około 5 km. Pierwszym, który dostrzegł jakieś struktury w budowie pierścieni Jowisza był Cassino i od jego nazwiska wzięła się nazwa przerw Cassiniego. Są to przerwy występujące pomiędzy pierścieniami zewnętrznym i środkowym.

Saturn oddalony jest od Słońca o 1427 mln km. Mimośroda orbity wynosi 0,0556, a kąt nachylenia orbity względem orbity ziemskiej to 2°29'. Jednorazowy obieg Saturna wokół własnej orbity trwa 29,46 lat. Masa Saturna jest 95,17 razy większa od masy Ziemi. Średnia gęstość tej planety wynosi 0,687 g/cm3, i jest to najmniejsza gęstość wśród planet Układu Słonecznego. Wartość przyspieszenia grawitacyjnego to 9,31 m/s2. Średnica na równiku ma 120540 km długości. Spłaszczenie planety dochodzi aż do 10% i jest spowodowane stosunkowo krótkim czasem obrotu wokół własnej osi - 10h 39min. Nachylenie osi względem płaszczyzny ekliptyki to kąt 65º.

Saturn budową jest zbliżony do Urana i Jowisza. Wyróżnia się tu prawdopodobnie jądro o stałej konsystencji, które otoczone jest atmosferą złożoną z gazów: wodoru, metanu, helu oraz amoniaku, i z tego względu Saturn określany jest mianem giganta gazowego. Górne warstwy atmosfery osiągają temperaturę około 100K. Pole magnetyczne Saturna jest słabe.