1. Jeśli dwa różne ciała działają na siebie wzajemnie, to na skutek tego oddziaływania uzyskują one różne szybkości.
  2. Gdy na skutek wzajemnego oddziaływania dwóch ciał jedno z nich uzyskuje mniejszą szybkość to mówimy, że ma większą bezwładność.
  3. Wielkością fizyczną związaną z bezwładnością ciała jest jego masa (ciało bardziej bezwładne ma większą masę)
  4. Pędem ciała nazywamy iloczyn jego masy i prędkości

p=m*V

  1. Pęd jest wielkością wektorową
  •   - jego kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wektora prędkości
  •   - jego wartość równa jest iloczynowi masy i szybkości ciała
  1. Jednostką pędu jest „kilogram razy metr na sekundę”

1kg*m/s

  1. Zasada zachowania pędu:

Jeżeli ciała układu działają wzajemnie tylko na siebie i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie.