Przez aktywność Słońca rozumie się sumę zjawisk zachodzących na Słońcu. Są to m.in. protuberancje, pochodnie słoneczne, rozbłyski, zwiększenie promieniowania korpuskularnego czy wreszcie plamy słoneczne.

Na powierzchni Słońca obserwuje się wiele długoletnich cykli aktywności tej gwiazdy. Cykl podstawowy trwa ok. 11.1 lat.

Energia słoneczna wytwarzana jest w cyklu reakcji termojądrowych i następnie transportowana do fotosfery przez fotony. Transport konwektywny, związany z mieszaniem się materii występuje tylko w zewnętrznej warstwie Słońca. I właśnie zaburzenia ruchu takich gorących i chłodnych "bąbli" podaje się jako główną przyczynę powstawania plam słonecznych. Natomiast wielkość i położenie tych plam związane są z momentem cyklu aktywności słonecznej.

Plamy słoneczne mogą być obserwowane na powierzchni gwiazdy jako zaciemnione obszary o różnej średnicy. Rozmiary takich obszarów mogą się wahać od setek do ponad stu tysięcy kilometrów.

W zależności od średnicy mogą być otoczone:

* obszarem półcienia - dla plam małych i średnich rozmiarów

* obszarem o dużej jasności - dla dużych plam

Ciemna barwa plam związana jest z dużą różnicą temperatur między tym obszarem a fotosferą. Wynosi ona ok. 1000 K. Pole magnetyczne związane z tymi ciemnymi obszarami wynosi 0,01-0,3 T. Czas życia plam słonecznych waha się od kilku do kilkunastu miesięcy.