Zaćmienie Słońca - powstaje gdy Ziemia, Księżyc i Słońce znajdą się na linii prostej, a dokładniej gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią, rzucając w ten sposób olbrzymi cień na powierzchnię naszej planety, który to obserwujemy w postaci zaćmienia Słońca.

Rodzaje zaćmienia Słońca.

Częściowe zaćmienie Słońca - powstaje gdy obserwator nie znajduje się dokładnie na przedłużeniu linii łączącej Księżyc i Słońce. Wtedy to obserwator nie znajduje się w obszarze cienia wytworzonego przez Księżyc, a jedynie w obszarze półcienia.

Całkowite zaćmienia Słońca - powstaje gdy obserwator znajduje się dokładnie na przedłużeniu linii łączącej Księżyc i Słońce. Wtedy to obserwator znajduje się w obszarze całkowitego cienia rzucanego przez Księżyc. Całkowite zaćmienie jest możliwe do obserwacji dzięki temu, że kątowy rozmiar tarczy Księżyca jest porównywalny z kątowym rozmiarem tarczy słonecznej widocznej na niebie. W czasie zaćmienia można obserwować koronę słoneczną, ponieważ Księżyc przesłania tylko powierzchnię Słońca.

Obrączkowe zaćmienie Słońca - zaćmienie to bywa także nazywane zaćmieniem pierścieniowym. Jest to zaćmienie bardzo podobne do całkowitego zaćmienia Słońca, jednak z tą różnicą, że w jego przypadku rozmiar kątowy Księżyca na niebie jest mniejszy niż w przypadku Słońca. Prowadzi to do powstania w czasie zaćmienia jasnego pierścienia. Dzieje się tak gdy Księżyc w czasie swojego orbitowania wokół naszej planety znajduje się w największej odległości od jej powierzchni.

Hybrydowe zaćmienie Słońca - jest to zaćmienie, które w pewnych miejscach na naszej planecie jest obserwowane jako całkowite, a w innych jako obrączkowe.