Silnik spalinowy w samochodzie jest zaliczany do silników cieplnych. W trakcie procesu spalania mieszanki paliwowej wydziela się energia, która w tym silniku zamieniana jest na energię mechaniczną powodującą ruch obrotowy wały korbowego. Inaczej mówiąc silnik jest źródłem siły napędowej. Wzrost prędkości samochodu następuje właśnie dzięki pracy wykonywanej przez tę siłę. Jeżeli pojazd porusza ruchem jednostajnym to siła napędowa wykorzystywana jest tylko do równoważenia siły tarcia.

Pracę można obliczyć korzystając ze wzoru:

gdzie f to siła, a s to przesunięcie.

Stosunek pracy W do czasu t, w którym została ona wykonana nazywa się mocą.

Po podstawieniu poprzedniej zależności na pracę uzyskuje się :

ponieważ jednak stosunek drogi do czasu to prędkość pojazdu, można więc zapisać:

Jest to wzór na tzw. moc użyteczną.