Prawo Ohma: natężenie prądu jaki płynie w odcinku obwodu jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia, to natężenie posiada wartość stałą.

Prawo Kirchhoffa mówi nam, że suma natężeni jakie wpływają do rozgałęzienia jest równa sumie natężeń jakie z niego wypływa . Z rozgałęzienia w obwodzie nie rozgałęzionym natężenie

prądu jest takie samo we wszystkich punktach. Prąd elektryczny polega na przepływie elektronów. Płynie on jedynie w obwodach zamkniętych .

Skutki przepływu prądu:

prądy cieplne (żarówka , grzejnik elektryczny ) .

mechaniczne (silnik elektryczne , wiatrak , mikser )

Magnetyczne ( elektro magnes ) dzwonek ,

Chemiczne (do uzyskiwania pierwiastków ) . Umownie przyjęto, że zwrot przepływu

prądu jest od plusa do minusa . Natężenie prądu (I) jest to wielkość, która

definiuje z jakim prądem mamy do czynienia, definiuje ile

ładunków przepłynie przez ppp w czasie jednej sekundy .

Główną jednostką napięcia jest 1 amper wówczas podczas

Jednej sekundy przez pięć p przepłynie ładunek jednego Columba 230 mA = 0,23 A

1mA ( mili amper ) 1000 = 10-3 A

1uA ( mikro amper ) 1000000= 10-6 A Opór elektryczny (R) jest to wartość jaką wyliczamy dzieląc napięcie . Główną jednostką oporu jest jeden Ohm 1om ( 1 W ) Wówczas gdy podłączymy do odbiornika napięcie 1jedego wolta przepłynie przez ten odbiornik prąd o natężeniu jednego Ampera. Symbol Opornika.

1.Opór przewodnika uzależniony jest proporcjonalnie od jego długości ( L ) 2.Opór przewodnika uzależniony jest od substancji z jakiej jest robiony przewodnik. 3. Opór przewodnika zależy odwrotnie proporcjonalnie od pola przekroju poprzecznego tego przewodnika. (S) . Miernikiem który mierzy to napięcie jest woltomierz, włącza się go do obwodu równolegle.

Natężenie elektryczne Jednostka

1mV (megavolt) 1000000 V= 10 6

1kV (kilovolt) 1000 V = 10 3

1mV (milivolt) 1/1000 = 10 - 3

Napięcie elektryczne : główna jednostka napięcia to 1 volt

Napięcie pomiędzy dwoma punktami posiada wartość 1 volta . Jeśli siła pola dokonuje pracę 1 J nad ładunkiem jednego Columba . Wzór U= w/q (1I /1C = 1N )

Napięcie elektryczne jego wartość wyliczamy dzieląc pracę jaka zostanie wykonana przez siły pola przy przesuwaniu ładunku między dwoma punktami przy wartości tego ładunku .

Przy łączeniu równoległym opór całkowity będzie malał .

Odwrotność oporu całkowitego jest równa sumie odwrotności wszystkich oporników .

Opór całkowity przy łączeniu szeregowym oporników jest równy sumie oporów wszystkich oporników ,

Łączenie oporników równolegle

I=I1+I2+I3

U=U1+U2+U3

Szeregowe łączenie oporników