Prąd elektryczny - uporządkowany ruch elektronów.

Natężenie prądu - ilość ładunku jaka przepływa w ciągu jednostki czasu, przez dany przewodnik, miarą natężenia prądu jedn. 1 amper [A], równy ładunkowi 1 kulomba jaki przepłynął przez przewodnik w ciągu 1 sekundy.

Amperomierz - przyrząd służący do pomiaru natężenia prądu.

Napięcie - różnica potencjałów pomiędzy dwoma końcami obwodu, jednostką napięcia jest 1 wolt [V]

Woltomierz - przyrząd służący do pomiaru różnicy potencjałów pomiędzy dwoma końcami obwodu.

Przewodnik - materiał charakteryzujący się bardzo dobrą przewodnością prądu elektrycznego.

Izolator - materiał charakteryzujący się bardzo złą przewodnością elektryczną.

Opornik - materiał charakteryzujący się bardzo niską przewodnością prądu elektrycznego, jego oporność zależy od jego kształtu i wymiarów.

Prawo Ohma - natężenie prądu elektrycznego I jest proporcjonalne do różnicy potencjałów U pomiędzy dwoma końcami obwodu. Stosunek tych dwóch wielkości jest wartością stałą i jest określany mianem oporu elektrycznego.

Przepływ prądu może powodować skutki: chemiczne, mechaniczne, cieplne.