Silnik prądu stałego- jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest prądem stałym (ogniwo albo akumulator). Silnik prądu stałego skonstruowany jest przede wszystkim z 2 przeciwnych biegunów magnetycznych, cewki, która zrobiona jest ogromnej ilości zwojów, komutatora (tzn. 2 półpierścieni), szczotek, które powiązane są ze źródłem prądu oraz ze źródła prądu stałego.

  Cewka w silniku ulokowana jest pomiędzy 2 biegunami oraz jest w stanie może się obracać. Komutator podłącza się do końcówek cewki oraz kręci się w tej samej płaszczyźnie co cewka. Natomiast szczotki nie poruszają się, są one jedynie  przymocowane są do komutatora.

Praca silnika prądu stałego jest bardzo prosta. Poniżej przedstawiono przebieg jednego cyklu:

Cewka w pozycji poziomej, szczotki dotykają komutatora - prąd przepływa od dodatniego do ujemnego bieguna źródła prądu. Nad cewką wytworzony zostanie biegun północny, natomiast pod cewką biegun południowy. W związku z wzajemnym oddziaływaniem biegunów magnetycznych cewki i magnesów, następuje obrót cewki wraz z komutatorem. W momencie ułożenia, gdy szczotki nie będą się stykać z komutatorem,  cewka będzie w położeniu pionowym. Wtedy nie będzie płynął  prąd, lecz rozpędzona cewka ponownie znajdzie się w poziomym położeniu i praca będzie kontynuowana.