Poniżej przedstawiono w tabeli najważniejsze wielkości fizyczne z różnych działów fizyki i ich jednostki. Może stanowić doskonałą ściągę na klasówkę.

Wielkość fizyczna

Symbol

Jednostka

Symbol jednostki

masa

m

kilogram

kg

gęstość

kilogram na metr sześcienny

kg / m

objętość

v

metr sześcienny

m

czas

t

sekunda

s

droga

s

metr

m

prędkość

v

metr na sekundę

m / s

przyspieszenie

a

metr na sekundę kwadrat

m / s

powierzchnia

S

metr kwadratowy

m2

siła

F

niuton

N

pęd

p

kilogram razy metr na sekundę

kg*m/ s

ciśnienie

p

paskal

Pa

praca

W

dżul

J

energia

E

dżul

J

ciepło

Q

dżul

J

moc

P

wat

W

temperatura

T

stopień Celsjusza

ładunek elektryczny

q

kulomb

C

napięcie elektryczne

U

wolt

V

natężenie prądu

I

amper

A

opór elektryczny

R

ohm

długość fali

metr

M

okres

T

sekunda

s

częstotliwość

f

herc

Hz