Fizyka

Umiejętność rysowania oraz odczytywania wykresów jest bardzo przydatne na lekcjach fizyki.

Przykład 1

Zinterpretujmy przykład rzutu ukośnego zadanego wzorem:

{x = V0t cos

{y =V0 t sin- 9,81 t2/2,

gdzie:

-kąt, pod jakim rzucamy,

t - czas trwania ruchu,

V0 - początkowa prędkość

W przedstawionym przykładzie założymy na początku, iż ruch będzie odbywać się przez 1 sekundę, zatem t będzie w przedziale <0,1>.

Narysujmy wykresy tego ruchu dla  = 45° oraz trzech początkowych prędkości: V0 = 4ms, V0 = 6ms oraz V0 = 7ms.

Przykład 2

Przeanalizujmy symulację pracy oscyloskopu z zastosowaniem programu do wykresów funkcji określanych w formie parametrycznej. Zatem funkcja nasza wygląda w następujący sposób:

{x = sin(t),

{y = sin(t + ),

gdzie:

t - czas,

 - przesunięcie fazowe.

Narysujmy wykresy dla czasu t oraz różnych wartości . Identyczne wykresy będą przedstawione na oscyloskopie, jeżeli do płytek XX oraz YY podłączymy sygnały sinusoidalne o takiej samej częstotliwości (okresie) przesunięte względem siebie o kąt .

Zakładając formę sygnałów sinusoidalnych (ogólniej) y = sinusoidalnych sin( Bt +), gdzie A oznacza amplitudę, następnie dokonując zmian( np. zwiększając) zakres zmian parametru t, będziemy w stanie zaobserwować interesujące efekty.

Technologia informacyjna w tym momencie da nam na bardzo dokładane jak również szybkie wyciąganie konkretnych wniosków niż w pracy z rzeczywistym oscyloskopem czy generatorami sygnałów sinusoidalnych. Trzeba mieć na uwadze, iż z doświadczeń rzeczywistych nie należy w całości rezygnować!!

Przykład 3

Science Workshop jest to program, który obsługuje interfejs pomiarowy o takiej samej nazwie, skonstruowany przez amerykańską firmę Pasco. Przy jego pomocy da się dokonywać rzeczywiste eksperymenty fizyczne, których bieg jest nadzorowany jest przez komputer. To właśnie dzięki czujnikom podłączanym do interfejsu , komputer jest w stanie pozbierać a następnie przeanalizować otrzymane wyniki pomiarów różnych wielkości fizycznych, dzięki czemu jest on pomocnym urządzeniem pomagającym przy dokonywaniu eksperymentów. Ogromna biblioteka eksperymentów powoduje, iż Science Workshop jest stosowny nie tylko w nauce fizyki, ale również chemii, czy biologii itd. (http://www,pasco.com).

Przykład 4

Fido (Fizyczne Doświadczenia) to zespół programów polskiej firmy Nahlik Soft. Wszystkie programy używając ciekawych metod pokazują różne zjawiska fizyczne. Przykładowo jesteśmy w stanie dokonać komputerowej symulacje wszystkich rodzaju rzutów, nakładania się fal, zjawisk elektrycznych czy elektrostatycznych, dyfrakcji. Możemy, posługując się tymi programami, zmieniać wszelkie parametry eksperymentu ( oczywiście w wersji demonstracyjnej jest to ograniczone) a także od razu zaobserwować zmiany po naszym wprowadzeniu. Jest również tak ewentualność np. analizy elektrycznych obwodów rozgałęzionych - wejdź na stronę internetową http://www.nahliksoft.com.pl. By dowiedzieć się więcej.

Astronomia

SkyGlobe jest jednym z kilku programów pozwalających na komputerowe spoglądanie w niebo. Nie patrząc za okno jesteśmy w stanie zaobserwować planety, gwiazdy, Drogę Mleczną a także wiele innych obiektów niebieskich. Komputerowe obserwatorium ukazuje niebo jakie możemy obserwować w dowolnie wybranym przez nas miejscu na naszej planecie, w określonym dniu o konkretnej godzinie. Da się odbyć również podróż w przeszłość albo przyszłość na przestrzeni tysięcy lat. Symulacje z różnymi prędkościami dają prościej wytłumaczyć zasady przemieszczania się ciał niebieskich. Pomimo tego, że SkyGlobe nie jest programem napisanym niedawno, jego ogromne możliwości jak również nie duże wymagania sprzętowe sprawiają, że jest to bardzo cenna pomoc w nauce astronomii.

Interesującą pomocą w lekcjach astronomii jest także Internet. Można w nim odnaleźć kilkadziesiąt stron powiązanych z astronomią czy astronautyką. Polecamy obejrzenie stron : Planetarium Śląskiego w Chorzowie(http://www.entropia.com.pl/planetarium), Planetarium w Toruniu (http://planetarium.torun.pl), czy oficjalnej strony NASA (http://www.nasa.gov), NASA po polsku(http://www.nasa.warka.pl), Stowarzyszenia Astronomii Amatorskiej Solaris (http://www.solaris.z.pl).

Wymienione wyżej przykłady stanowią tylko niewielką część możliwości zastosowania narzędzi technologii informacyjnej w przeróżnych dziedzinach, lub na lekcjach w szkole. Oferta oprogramowania edukacyjnego oraz użytkowego jest stale powiększana. Największym i najtańszym źródłem informacji jest jednak nadal Internet.

Cześć z programów może być również stosowana w różnych dziedzinach. Mowa tu przede wszystkim o np. oprogramowaniu do rysowania wykresów funkcji. Poza wykorzystaniem w matematyce stosuje się je również by pokonywać kłopoty techniczne w innych przedmiotach zawodowych. Na przykład dzięki takim programom jesteśmy w stanie zasymulować działanie oscyloskopu, dokonać charakterystyki widmowej wzmacniacza, narysować ruch toru pocisku w różnych warunkach, narysować wykresy czasowe napięć lub prądów w obwodach elektrycznych itp.

W ogromnej ofercie oprogramowania użytkowego każdy odnajdzie takie, które da się zastosować na różnych lekcjach a także wykorzystać praktycznie w różnych dziedzinach życia.