Od wielu lat na świecie ludzie zadają sobie pytanie czy warto postawić na energetykę jądrową jako na energię przyszłości czy też jest to gałąź zbyt niebezpieczna. Trudno się jednak dziwić, że ta tematyka budzi ogromne kontrowersje, a pomysł budowy elektrowni jądrowej ma tyleż samo zwolenników co przeciwników. Oczywiście każda ze stron dysponuje silnymi argumentami na poparcie swoich racji.

Zanim zatem każdy wyrobi sobie swój własny pogląd na tą sprawę warto zapoznać się z tym jak wyglądają fakty dotyczące energetyki jądrowej na świecie.

Obecnie znaleźliśmy się w takiej sytuacji , w której musimy zdać sobie sprawę, że dochodzi powoli do wyczerpania się konwencjonalnych źródeł energii i konieczne jest poszukiwanie nowych jej źródeł. Dlatego też powinniśmy skupić się na poszukiwaniu nowych, alternatywnych źródeł energii. Właśnie jedną z nich może być energia atomowa. Co ciekawe stopień zagrożenia ze strony elektrowni jądrowej, w której zachowane są wszystkie środki bezpieczeństwa jest porównywalny ze stopniem zagrożenia od tradycyjnej elektrowni. Jednak w pamięci chyba każdego człowieka cały czas pozostaje awaria elektrowni w Czarnobylu. I mimo, ze miała ona miejsce dwadzieścia lat temu to nadal jest dla wielu argumentem przemawiającym za rezygnacją z wykorzystania tej formy energii.

Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że z energetyki jądrowej korzystają przede wszystkim kraje na Dalekim Wschodzie, Korea Południowa oraz Japonia, IndiePakistanIran.

Elektrownie jądrowe w łącznej liczbie 437 posiada trzydzieści jeden krajów. Energia produkowana przez te reaktory to około 17 procent całkowitej wytwarzanej na świecie energii.

Trochę inaczej polityka energetyczna wyglądała na terenie krajów europejskich. Charakteryzowała się przede wszystkim zmniejszonym stopniem zaufania w stosunku do energetyki jądrowej. Mimo to w niektórych krajach zdecydowano się na budowę reaktorów jądrowych. Było to m.in. na Słowacji i w Czechach. Już dziś wiadomo, że do budowy nowych elektrowni atomowych dojdzie w najbliższym czasie na Ukrainie, we Francji i w Rumunii. Wśród krajów na świecie plany budowy reaktorów mają także władze Brazylii i Argentyny. W sumie ma powstać 14 nowych elektrowni atomowych.

Jeśli chodzi o nasz kraj to dane szacunkowe pokazują, że przy obecnym tempie produkcji energii , które wynika z zapotrzebowania naszego społeczeństwa na energię elektryczną konwencjonalnych źródeł energii wystarczy jeszcze na kilkadziesiąt lat. Jeśli jednak dojdzie do przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną co zresztą jest rzeczą zrozumiałą przy obecnym postępie w wielu dziedzinach konwencjonalne źródła energii będą w stanie sprostać naszym potrzebom jedynie do roku 2020.

Uzależnienie od węgla kamiennego i brunatnego w naszym kraju jest tak duże, że prawie 97 procent energii elektrycznej wytwarzanej jest z tego surowca. Jest to bardzo niebezpieczne z wielu względów. Na dzień dzisiejszy stanowi to ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ale w przyszłości jak pokazują wspomniane wcześniej dane może stanowić także zagrożenie innego rodzaju jeśli w porę nie zacznie się wprowadzać odpowiednich zmian. Mianowicie w pewnym momencie zajdzie potrzeba zastąpienia węgla innym źródłem energii. Przy tak ogromnym udziale tego surowca w rynku energetycznym będzie to bardzo trudno wykonalne w krótkim czasie.

W każdym razie Polska w niedługim czasie stanie przed problemem budowy elektrowni jądrowej. I obojętnie czy będzie to za kilka czy kilkanaście lat sprawa ta będzie musiała zostać rozstrzygnięta.

W obecnej sytuacji warto się zastanowić czy więcej jest argumentów na "tak" czy na "nie".

Jeśli chodzi o koszty budowy elektrowni to są one zdecydowanie dużo większe w przypadku elektrowni atomowej. Wiążą się bowiem nie tylko z budowa reaktora jako miejsca wykorzystania energii drzemiącej w atomach ale także ze stworzeniem całego systemu zabezpieczeń w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa.

Zatem planując produkcję energii elektrycznej przy pomocy elektrowni atomowej należy liczyć się z tym, ze jest to bardzo kosztowna inwestycja.

Jeśli jednak elektrownia już stanie to koszty produkcji energii elektrycznej są porównywalne a może i nawet mniejsze niż w przypadku elektrowni tradycyjnej. Spójrzmy chociażby na cenę paliw i ich ilości wykorzystywane w obu typach elektrowni. Widać, że w przypadku elektrowni węglowej w krótkim odcinku czasu przetwarzane są ogromne ilości paliwa. Tak duże ilości surowców trudno jest składować. Natomiast w przypadku paliwa jądrowego potrzebne ilości są niewielkie tak więc łatwiej zrobić jakiekolwiek zapasy. Tańszy wiec jest transport surowców dla elektrowni jądrowej.

W wielu krajach przeprowadzono odpowiednie analizy, które pokazały, że produkując energię elektryczną z gazu ziemnego należy wyłożyć środki dziesięć razy przewyższające środki potrzebne na wyprodukowanie takiej samej ilości energii w elektrowni atomowej.

Jeśli więc chodzi o wydajność procesu produkcji energii to jest to argument przemawiający zdecydowanie na "tak" dla elektrowni jądrowej.

Należy zdać sobie sprawę także z tego, że transport jest źródłem dużego procentu zanieczyszczeń dostających się do atmosfery każdego dnia.

Jednak problem "ekologiczny" pojawia się także w przypadku elektrowni atomowej. Tutaj dużą trudność stanowi utylizacja i przechowywanie odpadów promieniotwórczych.

Źródłem odpadów promieniotwórczych jest nie tylko przerób paliwa jądrowego czy likwidacja reaktorów. Mogą one pochodzić z kopalni rud uranu i zakładów przerabiających te rudy. Poza tym izotopy promieniotwórcze stosowane są w wielu dziedzinach przemysłu, nauki i medycynie. Są to więc potencjalne źródła izotopów.

Odpady promieniotwórcze wymagają szczególnego traktowania. W zależności od stopnia aktywności substancji promieniotwórczych w odpadach istnieją dwie drogi postępowania. Jeśli są to odpady mało aktywne wówczas stosuje się ich rozcieńczanie w powietrzu lub wodzie , w taki jednak sposób aby ich zawartość nie przekraczała ustalonych norm. Jeśli zaś odpady są średnio lub wysoko aktywne wówczas najpierw konieczne jest odpowiednie ich zatężenie, a następnie składowanie przez określony czas w odpowiednich pojemnikach. Również teren składowiska musi być odpowiednio dobrany, aby w razie jakichkolwiek przecieków pojemników zminimalizować przedostawanie się substancji promieniotwórczych do środowiska.

No i na koniec chyba najpoważniejszy argument przeciwników energetyki atomem, a mianowicie problem awarii. Faktem jest, że skutki takiej ewentualnej awarii będą nieporównywalnie poważniejsze niż w przypadku elektrowni tradycyjnej. Awaria elektrowni atomowej to problem nie tylko terenu na którym się znajduje. Dochodzi bowiem do przedostawania się substancji promieniotwórczych do atmosfery. Przez to takie opary radioaktywne mogą rozprzestrzeniać się na bardzo duże odległości powodując skażenie niejednokrotnie bardzo odległych terenów. Widać więc , że przestaje to być problem lokalny.

Podsumowując można tylko stwierdzić, że zarówno w przypadku energetyki atomowej jak i każdego innego problemu budzącego takie kontrowersje należy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji przeprowadzić bilans ewentualnych zysków i strat oraz przewidzieć wszelkie możliwe konsekwencje swoich decyzji.