Akceleratorami nazywa się specyficzne urządzenia do nadawania prędkości cząstkom obdarzonym ładunkiem. I tak w zależności od rodzaju cząstek, które ulegają przyspieszeniu w urządzeniu , wyróżnia się akceleratory: elektronów, protonów, deuteronów deuteronów i jonów innych pierwiastków łącznie z uranem.

Akceleratory, w których przyspieszane cząstki poruszają się po liniach prostych nazywa się akceleratorami liniowymi. Drugi typ to akceleratory cykliczne.

Energia kinetyczna cząstki przyspieszanej w akceleratorze rośnie wskutek jej oddziaływania z polem elektrycznym. Cząstki są dostarczane do komory przyspieszającej ze źródeł jonów lub z mniejszych akceleratorów, a po osiągnięciu energii końcowej są kierowane na tarczę.

W akceleratorach cyklicznych poruszające się po torach kołowych czy spiralnych cząstki przyspieszane są wielokrotnie. Do zakrzywiania torów cząstek wykorzystuje się pole magnetyczne.

Obecnie dzięki zastosowaniu tzw. pierścieni przeciwsobnych lub akumulacyjnych możliwe jest magazynowanie przyspieszonych cząstek przez długi czas.