1. Podział systematyczny

A. Podtyp: skorupiaki(Crustacea): rozwielitka, oczlik, pąkla bałtycka, kryl, krewetka, rak rzeczny, rak stawowy, homary, langusta

B. Podtyp: tchawkowce(Tracheata):

      • Owady(Insecta):

-chrząszcze: biedronka, stonka, żuk gnojarz, biegacz, chrabąszcz,

-motyle

-muchówki

-błonkówki: pszczoła, osa

-świerszcze

-pchły

-wszy

-korniki

-termity

  • Wije(Myriapoda): drewniak, krocionóg

C. Podtyp: szczękoczułkowce(Chelicerata)

  • Pajęczaki: pająk krzyżak, kosarz, pogoniec, skorpion, kleszcz, świerzbowiec, roztocza, pająk topik(wodny)

2. Gatunki chronione

Gromada: Pajęczaki (Arachnida)Rząd: Pająki (Araneida): gatunki należące do rodzaju Gryziel (Atypus sp.), Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi)Gromada: Owady Owady najliczniejsza w świecie zwierząt gromada. Owady są lądowymi, tchawkodysznymi stawonogami. Mimo dużej rozmaitości kształtów i rozmiarów u wszystkich owadów plan budowy jest taki sam. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny (Insecta)Rząd: Ważki (Odonata): Gadziogłówka żółtonoga (Stylurus flavipes), Straszka północna (Sympecma braueri), Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia), Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons), Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) Rząd: Chrząszcze (Coleoptera): Biegacz dołkowany (Carabus irregularis), Biegacz Fabriciego (Carabus fabricii), Biegacz fioletowy (Carabus violaceus), Biegacz gajowy(Carabus nemoralis), Biegacz gładki(Carabus glabratus), Biegacz górski(Carabus arcensis), Biegacz granulowany (Carabus granulatus), Biegacz gruzełkowaty(Carabus variolosus), Biegacz Linneusza(Carabus linnaei), Biegacz Menetriesego(Carabus menetriesi), Biegacz obrzeżony(Carabus marginalis), Biegacz ogrodowy(Carabus hortensis), Biegacz Scheidlera(Carabus Scheidlera), Biegacz skórzasty (Carabus coriaceus), Biegacz szykowny(złocistoczerwony), (Carabus nitens), Biegacz Ulrichiego(Carabus ulrichii), Biegacz wregaty(Carabus cancellatus), Biegacz zielonozłoty (Carabus auronitens), Biegacz złoty (Carabus auratus), Biegacz zwężony (Carabus convexus), Jelonek rogacz (Lucanus cervus), Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo), Kozioróg bukowiec (Cerambyx scopolii), Pachnica dębowa (Osmoderma eremita), Sichrawa karpacka(Gaurotes excellens), Tęcznik mniejszy(Calosoma sycophanta), Tęcznik większy(Calosoma inqusitor)Rząd: Łuskoskrzydłe (Lepidoptera): Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), Czerwończyk fioletek (Lycaena helle), draszek alcon (Maculinea alcon), draszek arion (Maculinea arion), Modraszek nausitous(Maculinea nausitous), Modraszek telejus (Maculinea Teleius), Osadnik wielkooki (Lopinga achine), Paź żeglarz (Iphiclides podalirius), Postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina), Strzępotek hero (Coenonympha hero), Szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidione)Rząd: Błonkówki (Hymenoptera): Trzmiel ciemnopasy (Bombus ruderatus), Trzmiel drzewny (Bombus hypnorum), Trzmiel gajowy Gajowy E. Nesbit Pięcioro dzieci i coś, bohater epizodyczny; narzeczony Marty, który wcześniej odwozi dzieci po przygodzie ze skrzydłami, kiedy utknęły na dachu kościoła.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
(Bombus lucorum), Trzmiel kamiennik(Bombus lapidarium), Trzmiel leśny (Bombus pratorum), Trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum), Trzmiel ozdobny (Bombus distinguendus), Trzmiel paskowany (Bombus subterraneus), Trzmiel pirenejski (Bombus pyreaneus), Trzmiel różnobarwny ( Bombus soroeensis), Trzmiel rudonogi (Bombus ruderarius), Trzmiel rudoszary (Bombus sylvarum), Trzmiel rudy Rudy J. Broszkiewicz Wielka, większa, największa, bohater epizodyczny; narzeczony Dydaktyki, archeolog.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
(Bombus pascuorum), Trzmiel szary (Bombus veteranus), Trzmiel tajgowy, czyli wrzosowiskowy (Bombus jonellus), Trzmiel ziemny (Bombus terrestris), Trzmiel zmienny (Bombus humilis), Trzmiel żółty (Bombus muscorum)

3. Znaczenie stawonogów w przyrodzie i w gospodarce człowieka.

Stawonogi:

Wiele gatunków stawonogów wchodzi w skład planktonu, stanowiąc bazę pokarmową dla wielu gatunków ryb, a także wodnych ptaków i ssaków. Ze względu na ogromną liczebność, zwiększają grupę producentów, która jest ważnym ogniwem łańcucha pokarmowego. Gatunki drapieżne oraz pasożytnicze przyczyniają się do regulowania liczebności populacji niektórych gatunków zwierząt. Wiele stawonogów, takich jak na przykład homary, langusty, czy krewetki, stanowi pokarm Pokarm związki chemiczne, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, pobrane ze środowiska zewnętrznego. autotrofizm, heterotrofizm.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
dla człowieka
Wije:
Wije roślinożerne przyczyniają się do zamknięcia obiegu materii w przyrodzie, rozdrabniając cząstki organiczne. Wije drapieżne, odgrywają rolę w procesie regulacji liczebności populacji gatunków zwierząt, które padają ich ofiarą.
Owady:
Wiele owadów zapyla kwiaty, ułatwiając, a niekiedy umożliwiając im zapłodnienie. Mniej więcej jedna trzecia roślin kwiatowych rosnących w Europie jest zapylana przez owady. Niekiedy rośliny związane są z konkretnymi gatunkami owadów. Przykładem takiej ścisłej zależności jest zapylanie koniczyny europejskiej przez trzmiela. W związku z tym wszystkie gatunki trzmieli podlegają w Polsce ochronie. Spośród owadów, największą rolę w procesach zapylania kwiatów odgrywają pszczoły i trzmiele. Nieco mniejsze znaczenie niż one mają muchówki. Duży udział w zapylaniu mają też motyle. Owady saprobiontyczne przyczyniają się rozkładu martwej materii organicznej. Wiele owadów, między innymi muchówki bierze udział w rozsiewaniu nasion. Owady żyjące w glebie, na przykład termity, mrówki oraz larwy owadów odgrywa rolę w tworzeniu gleby. Drążą one w glebie korytarze, co powoduje jej spulchnianie, a ponadto zwiększa jej napowietrzenie oraz nawilgocenie. Przyczyniają się także do wzbogacenia gleby w próchnicę. Wiele owadów wchodzi w ścisłe związki z innymi organizmami. Mają one charakter symbiozy, przynoszącej obustronne korzyści. Gatunkami symbiotycznymi są na przykład termity, żyjące w jelitach niektórych zwierząt. Dzięki termitom, zwierzęta takie mogą korzystać z celulozy, jako substratu pokarmowego. Innym przykładem symbiozy jest współżycie mrówek z grzybami, lub mszycami. Ze względu na swoją dużą liczebność, stanowią ogromną bazę pokarmową dla wielu zwierząt. Z kolei owady pasożytnicze oraz przenoszące choroby zwiększają śmiertelność w populacjach gatunków różnych zwierząt. To przyczynia się do regulowania równowagi biocenotycznej i wyeliminowania z populacji osobników słabych i gorzej przystosowanych. Owady stymulują w ten sposób naturalną selekcję. Do owadów pasożytniczych, wywołujących choroby zwierząt należą między innymi takie gatunki jak giez bydlęcy, czy giez owczy. Natomiast do owadów przenoszących drobnoustroje Drobnoustroje mikroorganizmy - organizmy jednokomórkowe o różnej przynależności systematycznej - bakterie, sinice, pierwotniaki oraz niektóre glony i grzyby. Odgrywają dużą i różnorodną rolę w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny chorobotwórcze należą między innymi wesz ludzka, która może rozprzestrzeniać tyfus, pluskwa domowa, rozprzestrzeniająca gorączkę Q, komar widliszek, rozsiewający malarię, czy  mucha Mucha J. I. Kraszewski Stara baśń, bohater epizodyczny; młody i przystojny, Kaszub, zaufany Brunhildy. Chytry i rozumny chłopak, rywalizował o względy pani z Hadonem. Brunhilda posłała go ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum tse-tse, która przenosi zarodźca malarycznego. Zarodziec malaryczny jest pierwotniakiem, wywołującym malarię. Owady takie jak owocówka jabłkóweczka, stonka ziemniaczana, szarańcza niszczą uprawy. Wiele strat w gospodarce spowodowanych jest też przez larwy owadów, na przykład pędraki chrabąszczy. Straty w rolnictwie powodowane są też owady odżywiające się nasionami zbóż, takie jak wołek zbożowy, czy mącznik młynarek. Wiele owadów niszczy też zapasy żywnościowe ludzi, oraz lasy. Jednak owady wpływają też w pozytywny sposób na życie człowieka. Produkują one wiele przydatnych substancji. Miód na przykład, powstaje w wyniku przeróbki przez pszczoły takich substancji jak nektar, spadź, czy soki roślinne. Częściowo jest tworzony w ulu, a następnie dojrzewa w plastrach. Ma cenne właściwości lecznicze, gdyż zawiera wiele witamin, soli mineralnych oraz olejków eterycznych. Ma też dużą wartość odżywczą, ponieważ jest mieszaniną takich sacharydów jak fruktoza, glukoza, czy sacharoza. Duże znaczenie w farmaceutyce oraz produkcji kosmetyków ma mleczko pszczele, zawiera, bowiem wiele witamin oraz szereg innych substancji, nie do końca jeszcze poznanych. Propolis, czyli kit pszczeli ma szerokie zastosowanie w medycynie oraz stomatologii, ze względu na właściwości odkażające. Stosowany jest do leczenia trudno gojących się ran. Propolis jest lepką masą otworzoną z żywic roślinnych, wosku, pyłków kwiatowych oraz cząsteczek gleby. Wydzieliną gruczołową odwłoków pszczół robotnic jest wosk pszczeli. Jest on mieszaniną różnych substancji, takich jak kwasy tłuszczowe, wyższe alkohole, estry oraz węglowodory. Znajduje zastosowanie do produkcji past i świec. Gąsienica jedwabnika morwowego wytwarza jedwab. Jest on wydzieliną jej gruczołów przędnych, służy do budowy kokonu. W trakcie przepoczwarzania gruczoły przędne tworzą jedną, ciągłą nić, w którą owija się gąsienica. Jej długość sięga 1000m, a szerokość-0,02mm. Ponadto dostarczają człowiekowi innych pożytecznych substancji. Kantarydyna, powstająca z majki kantarydyn jest substancją o działaniu leczniczym. Z galasów galasówek pozyskujemy taniny. Niektóre gatunki czerwca produkują żywice, woski Woski związki organiczne zaliczane do lipidów. Woski to estry wyższych kwasów tłuszczowych i wyższych (wielkocząsteczkowych) alkoholi. Woski pokrywają zewnętrzną powierzchnię skórki liści, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny oraz barwniki. Karmin Karmin B. Leśmian O Aladynie i o lampie cudownej, bohater epizodyczny; syn Wezyra, miał poślubić księżniczkę; piękny, bogaty, szlachetny. Zanim zdążył wykonać ślubny taniec, Duch Błękitny ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum jest, na przykład, produkowany przez czerwca meksykańskiego. Wiele owadów zwalcza organizmy przynoszące szkody człowiekowi.
Pajęczaki:

Niektóre pająki polują na organizmy, przynoszące szkodę człowiekowi. Larwy moli oraz roztocze Roztocze rząd gromady pajęczaków, obejmujący bardzo małe zwierzęta (ok. 1 mm długości). Zasiedlają prawie wszystkie środowiska, występują również formy pasożytnicze. Ciało jest podobnie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny są na przykład pokarmem dla zaleszczotka. Pajęczaki, ze względu na swoją ogromną liczebność odgrywają dużą rolę w wielu ekosystemach, zwłaszcza zmienionych przez działalność człowieka. Na 1m2 pola koniczyny przypada średnio od 160 do 250 pająków. Gatunki drapieżne, takie jak skorpiony, czy jadowite pająki przyczyniają się do regulowania liczebności populacji niektórych gatunków zwierząt. Niektóre pajęczaki żywią się sokiem roślinnym, co powoduje niszczenie drzew, krzewów oraz wielu upraw. Ponadto mogą niszczyć zapasy żywności oraz inne przedmioty codziennego użytku, przynosząc w ten sposób straty człowiekowi. Wiele pajęczaków roznosi choroby. Na przykład świerzbowiec ludzki wywołuje świerzb, a roztocz szczurzy -gorączkę Q oraz dżumę. Choroby takie jak kleszczowe zapalenie mózgu, tularemia, bruceloza przenoszone są przez kleszcze. Antygeny roztocza Roztocza saprofity.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
Dermatophagoides pteronyssimus są alergenami kurzu pokrywającego podłogi, czy meble.