Sole kwasów tlenowych i beztlenowych można otrzymać w reakcjach:

sposób 1 (reakcja zobojętniania)

kwas + zasada → sól + woda

sposób 2

metal + kwas → sól + wodór↑

sposób 3

tlenek metalu + kwas → sól + woda

sposób 4

zasada tlenek kwasowy → sól + woda

sposób 5 (reakcja strąceniowa)

sól 1 + kwas 1 → sól 2↓ + kwas 2

sposób 6 (reakcja strąceniowa)

sól 1 + zasada 1 → sól 2↓ + zasada 2

sposób 7 (reakcja strąceniowa)

sól 1 + sól 2 → sól 3↓ + sól 4

sposób 8

metal + niemetal → sól kwasu beztlenowego

sposób 9

tlenek zasadowy + tlenek kwasowy → sól kwasu tlenowego