Ochrona gatunkowa zwierząt to jedna z form ochrony przyrody stosowana na całym świecie. Polega na objęciu ochroną konkretnych gatunków i wprowadzeniu wobec nich zakazów takich jak zakaz zabijania, transportu, przetrzymywania czy niszczenia ich siedlisk. Celem jest zapewnienie przetrwania dziko występujących, rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom w ich naturalnym środowisku, dlatego ważną rolę pełnią parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty. Jeśli jednak zachowanie gatunków w środowisku naturalnym nie jest możliwe, chroni się je w ogrodach zoologicznych lub na stanowiskach zastępczych.

Ochrona zwierząt jest regulowana w różnym stopniu przez liczne akty prawa międzynarodowego. Do najważniejszych z nich należą:

  • Konwencja Waszyngtońska (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem),
  • Konwencja Bońska (Konwencja o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt)
  • Konwencja Berneńska (Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych).

Na liście zagrożonych sporządzonej przez organizację ekologiczną World Wide Fund for Nature  (WWF) znajduje się ponad 61 tysięcy gatunków zwierząt.

Kilka gatunków zwierząt objętych ochroną:

  • foka grenlandzka - naturalnym środowiskiem foki grenlandzkiej są pola lodowe i zimne wody Od wieków foki były dla mieszkańców obszarów arktycznych źródłem cennego tłuszczu, mięsa i skór. W XVIII w. zaczęto zabijać je w celach komercyjnych, między innymi z powodu białego futra. W 2009 roku Unia Europejska zakazała importu wyrobu z fok. Międzynarodowe prawo stanowi, że foki grenlandzkie są pod ochroną, jednak każdy kraj, na którego terenie te zwierzęta występują, samodzielnie określa limit polowań,
  • aligator amerykański – największy przedstawiciel rodziny aligatorów. Zamieszkuje południowo-wschodnie stany USA (Alabama, Arkansas, Karolina Północna i Południowa, Floryda, Georgia, Luizjana, Missisipi, Oklahoma, Teksas). Obecnie dziko żyje około miliona osobników. Przez lata był zabijany masowo ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie stanowi dla ludzi oraz dla pozyskania skóry cenionej w przemyśle galanteryjnym. Obecnie w celach komercyjnych hodowany jest na specjalnych fermach w USA, dzięki czemu dzika populacja nie jest zagrożona,
  • jaguar amerykański – zamieszkuje tereny trawiaste i lasy tropikalne Ameryki Południowej i Środkowej oraz południową część Ameryki Północnej (Arizona). Drastyczny spadek populacji jaguarów przypada na lata sześćdziesiąte XX wieku. Wywożono wtedy co roku z brazylijskiej Amazonii ponad 15 tys. skór tego gatunku. Największe ryzyko dla jaguarów stwarzają: niszczenie ich siedlisk, kłusownictwo, huragany oraz ranczerzy, którzy często zabijają koty polujące na zwierzęta hodowlane. Międzynarodowy handel jaguarami lub ich częściami jest zakazany przez Konwencję Waszyngtońską. Gatunek znajduje się na federalnej liście gatunków zagrożonych w Endangered Species Act z 1997 roku. Ochrona prawna nie przysługuje mu jedynie w Ekwadorze i Gujanie,
  • koala australijski – występuje we wschodniej Australii. Mieszka na drzewach, a na ziemię schodzi tylko po to, aby przejść na kolejne drzewo. Główną przyczyną spadku ich populacji jest susza. Od 1927 r. gatunek jest objęty całkowitą ochroną,
  • nosorożec biały – największy z żyjących obecnie nosorożców. Na początku XX wieku gatunek był uważany za wymarły, jednak w parku narodowym w RPA odnaleziono 50 osobników. Obecnie występuje w południowej części Afryki. Gatunek jest zagrożony ze strony ludzi, ze względu na róg, który w medycynie Wschodu uważany jest za lek na wiele schorzeń.