Woda jest ważnym składnikiem każdej tkanki, jej ilość jest zmienna w zależności od stanu i wieku organizmu i wynosi średnio u człowieka 70-80%. Organizmy takie jak meduza zawierają, więcej bo aż 97 %, ślimak - 84%, a ludzkie tkanki: nerwowa: 88%, mięśniowa: 75%, a osocze krwi i inne płyny ok. 90%. Łzy człowieka składają się aż w 98% z wody. Najmniej wody u człowieka znajduje się w kościach (20%) oraz szkliwie zębów (10%). Wśród roślin soczyste owoce mogą zawierać nawet. 90% H2O, a nasiona, zarodniki i ściana komórkowa tylko ok. 10%.

Właściwości fizyczne i chemiczne wody.

Woda to jedna z najczęściej występujących substancji nieorganicznych na Ziemii. Czysta woda pod względem chemicznym nie występuje naturalnie. Można ją uzyskać pozbywając się domieszek np. w procesie destylacji, bądź stosując odpowiednie filtry.

Charakterystyka czystej wody:

  • Jest bezbarwną cieczą (w warunkach normalnych) bez zapachu i smaku
  • Jej temperatura topnienia wynosi 0ºC a wrzenia 100ºC
  • Jest dobrym przewodnikiem ciepła
  • Ma wysoką temperaturę parowania, co zmniejsza transpirację u organizmów
  • Jest dobrym rozpuszczalnikiem
  • Ma stosunkowo dużą lepkość
  • Ma duże napięcie powierzchniowe, co jest ważne w procesie tworzenia błon biologicznych
  • Ma wysokie ciepło właściwe
  • Cechuje się dużą gęstością
  • Cząsteczki wody w swojej obecności tworzą dipole, ze względu na nie równomierny rozkład ładunków elektrycznych

Rola wody w organizmach żywych.

Woda jest znakomitym rozpuszczalnikiem wielu substancji, m.in. występujących w ustroju, dlatego jest jego bardzo ważnym składnikiem i odgrywa istotną rolę biologiczną. Woda jest substancją uczestniczącą w przebiegu większości reakcji biochemicznych i metabolicznych, stanowi ich środowisko, lub bierze bezpośredni udział np. w reakcjach hydrolizy (rozpad cząstek przy udziale wody). Bierze również udział w transporcie wewnątrzustrojowym m.in. substancji odżywczych, witamin, hormonów, produktów przemiany materii i enzymów. Woda odgrywa również bardzo ważną rolę w termoregulacji, regulacji ciśnienia osmotycznego i pH. Uczestniczy ponadto w i odpowiada za turgor komórkowy (utrzymywanie odpowiednich kształtów, wymiarów i jędrności komórek).