Oceany to ogromne zbiorniki wodne, o niezwykle istotnym znaczeniu dla człowieka:

  • rybacy poławiają ryby Ryby zmiennocieplne kręgowce wodne. Ryby są najliczniejszą gromadą kręgowców. Stanowią ponad połowę wszystkich współcześnie występujących gatunków zwierząt kręgowych. Ryby żyjąc w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i inne stworzenia morskie dla celów gospodarczych (przetwórstwo rybne) lub na sprzedaż do hodowli
  • pod dnem oceanów znajdują się bogate złoża ropy naftowej, która jest wydobywana na specjalnych platformach i wykorzystywana do produkcji paliw, np. oleju napędowego i benzyny
  • po dnie oceanów i mórz biegną rozmaite przewody przesyłowe, np. telekomunikacyjne lub rury prowadzące gaz ziemny, które pozwalają na międzykontynentalny transport Transport element działu gospodarki narodowej zwanego komunikacją. Przemieszczanie ładunku i osób. W wielu rejonach świata do dziś zwierzęta są podstawowym środkiem transportu. Dotyczy to zwłaszcza ... Czytaj dalej Słownik geograficzny na dalekie odległości
  • droga oceaniczną można przewozić bardzo ciężkie ładunki, np. samochody
  • oceany są miejscem, gdzie znajdują zajęcie nurkowie, którzy poszukują zatopionych przedmiotów lub po prostu obserwują życie organizmów morskich w celach naukowych
  • krajobrazy morskie są wykorzystywane w celach artystycznych i dokumentacyjnych, m.in. do filmów (nie tylko przyrodniczych)
  • morza stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji wielu ludzi