Wyróżniamy:

- stawy zawiasowe

- stawy kuliste

- stawy obrotowe