Liść jest to boczny organ pędu osadzony na łodydze. Zbudowany jest z blaszki liściowej, ogonka i nasady. Najważniejszą jego częścią jest blaszka. Jej górną powierzchnię stanowi skórka, którą pokrywa wodoodporna warstwa zwana kutykulą. Pod nią znajduje się bogaty w chloroplasty miękisz palisadowy. Składa się on z jednej lub kilku warstw komórek ułożonych prostopadle do powierzchni blaszki. Poniżej występuje miękisz gąbczasty, złożony z komórek o nieregularnym kształcie. Między tymi komórkami występują przestwory międzykomórkowe. Dolną powierzchnię liścia stanowi skórka z licznymi szparkami powietrznymi. Dzięki ich występowaniu roślina pobiera i wydala dwutlenek węgla, tlen, parę wodną.

Budowa liścia;

  • kutykula
  • skórka
  • miękisz palisadowy
  • drewno, miazga, łyko
  • miękisz gąbczasty
  • przestwory międzykomórkowe
  • aparat szparkowy