Władza wykonawcza : prezydent, rząd

Władza ustawodawcza : parlament ( sejm i senat )

Władza sądownicza : sądy i trybunały 

 

Zadania rządu :

 • umowy między narodowe 
 • rozporządzenia 
 • wykonywanie ustaw uchwalonych przez parlament
 • bezpieczeństwo państwa, sprawy obrony kraju

Uprawnienia prezydenta :

 • mianowanie ambasadorów
 • reprezentowanie państwa na zewnątrz 
 • nadawanie odznaczeń 
 • podpisywanie umów, ważnych dokumentów 
 • wydawanie rozporządzeń

Prezydentem może zostać obywatel kraju, który ukończył 35 lat, musi posiadać poparcie społeczne

Prezydenci po 1989 roku:

 • Lech Wałęsa
 • Aleksander Kwaśniewski
 • Lech Kaczyński 
 • Bronisław Komorowski 
 • Andrzej Duda

Kontrasygnata - dodatkowe podpisanie aktu prawnego przez drugą osobę

Immunitet - nie można aresztować posła lu innej osoby posiadającej immunitet

Nieusuwalność sędziego - nie można zawiesić ani przenieść sędziego wbrew jego woli

Zasada niezawisłości - sędzia rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie konstytucji i ustawom, nie podlega żadnym innym zależnościom

 

Policja - straż porządku publicznego

Prokuratura - straż praworządności, zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem

Adwokatura - obrona sądowa, porady prawne

 

Partie polityczne w Polsce ( najbardziej znane i wpływowe ) :

 1. Prawo i Sprawiedliwość
 2. Platforma Obywatelska 
 3. Nowoczesna
 4. Polskie Stronnictwo Ludowe