Krew - jest to tkanka płynna, łączna, o kolorze czerwonym

Krew składa się z :

 1. osocza ( plazmy krwi )
 2. krwinek ( komórek krwi ) :
 • czerwonych ( erytocytów )
 • białych ( leukocytów )
 • płytek krwi

 

Krwinki czerwone :

 • brak jądra komórkowego
 • kształt dwuwklęsłego dysku
 • najliczniejsze, od 4,5 do 5,5 milionów w 1mm³ krwi 
 • transportują gazy oddechowe
 • wypełnione hemoglobiną ( białkiem )
 • żyją ok. 4 miesiące, potem powstają nowe

Krwinki białe

 • mają jądro komórkowe
 • brak hemoglobiny
 • zwalczają zakażenia, pełnią funkcję odornościową, obronną
 • od 7 do 10 tysięcy 

Płytki krwi

 • fragmenty komórek
 • uczestniczą w krzepnięciu krwi
 • zasklepują rany
 • od 300 do 600 tysięcy 

Grupy krwi : A, B, AB, 0

Krew utlenowana - krew , w której krwinki czerwone transportują tlen ( jasno czerwona )

Krew odtlenowana - krwinki czerwone transportują dwutlenek węgla ( ciemno czerwona ) 

Skrzep : tworzy się parę minut po skaleczeniu. W miejscu zranienia włóknik tworzy sieć, w której krwinki się skupiają i zlepiają. Proces krzepnięcia jest zabezpieczeniem przed utratą krwi