Wymień służby mundurowe pod ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji, a tym samym odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne w naszym kraju.

 

 

Służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne:

-Straż miejska

-policja

-nie jestem pewna ale: Wojsko oraz Antyterroryści

Inne odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne:

-CBŚ

-CBA

-ABW

-Sądy