Rodzaje bezpieczeństwa w zależności od tego, kogo lub czego dotyczny.

BEZPIECZEŃSTWO

Kogo dotyczy?

osobiste (jednostkowe)

zbiorowe:

- narodowe (państwowe)

- międzynarodowe

- globalne (światowe)

Czego dotyczy?

militarne (zagrożenia: agresja zbrojna, okupacja itp.)

ekologiczne (zagrożenia dla środowiska i ludzi w nim żyjących, np. smog)

społeczne (zagrożenia: bieda, bezrobocie, marginalizacja i wykluczenie społeczne, migracje)

polityczne (zagrożenia: niedemokratyczny sposób sprawowania władzy, rozruchy, niezadowolenie      społeczne)

gospodarcze (energetyczne, ekonomiczne)