Nieco zdziwaczaly matematyk konstruktor zbudował maszynę.

 

po wrzuceniu do odpowiedniego otworu kartonika z zapisaną liczbą maszyna drukuje krążąc wartością wyrażenia 3x- 5 gdzie x jest liczbą zapisaną na kartoniku. matematyk postanowił przetestować działanie maszyny. Na rysunku przedstawiono karteczki które do niej wrzucił i wydrukowane krążki Niestety okazało się że maszyna się myliDokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych maszyna patelnia błąd Obliczając wartość wyrażenia dla liczby A -4 B 5 C1 D 0 ​

 

 

 

Obliczamy wartość wyrażenia dla liczby:

-4

3x-5= 3*(-4)-5=-12-5= - 17

 

5

3x-5=3*5-5=15-5= 10

 

1

3x-5=3*1-5=3-5= -2

 

0

3x-5=3*0-5=0-5= - 5

Wyszło nam - 5 a na krążku jest 5,więc

 

Maszyna popełniła błąd obliczając wartość wyrażenia dla liczby D. 0

 

 

Pozdrowionka!