Do najpopularniejszych sposobów dbania o bezpieczeństwo naszych danych systemowych należy tworzenie kopii zapasowych danych lub innymi słowy: tworzenie backupa. Do tworzenia kopii zapasowych możemy wykorzystać program Horton Ghost. Program ten działa pod każdą wersją systemu Windows, a jego intuicyjny interfejs sprawia, że tworzenie kopii zapasowych naszych danych jest niezwykle proste. Nie trzeba przy tym tworzyć dysku startowego. Jego podstawowymi zaletami jest tworzenie kompleksowego obrazu konkretnego dysku, co w wielkim stopniu upraszcza przywracanie plików. Umożliwia on również przechowywanie obrazów poszczególnych dysków twardych na zmapowanych, sieciowych dyskach twardych, które pozwalają na łatwe i automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików w małych firmach. Obrazy dysków mogą być zapisywane bezpośrednio na innych dyskach twardych, al. często wykorzystywaną opcją jest zapis na nośniku optycznym, takim jak CD-R lub DVD-R. Możliwe jest też wykorzystanie napędów ZIP oraz bardzo popularnych kart pamięci FLASH. Obrazy mogą być zapisywane bezpośrednio na dołączonych do komputera urządzeniach wyposażonych w interfejsy USB lub FireWire. Dzięki Horton Ghost możliwa jest szybka wymiana informacji między komputerami PC przez sieć lokalną, łącze USB, albo łącze równoległe, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie klonowanie zawartości chronionego dysku. Program ten może się także przydać w sytuacji, gdy chcemy zainstalować system operacyjny wraz z kilkoma programami na kilku komputerach o podobnych parametrach. W tym celu instalujemy system oraz potrzebne programy na jednym z nich, tworzymy kopię zapasową zawartości całego dysku, a następnie przywracamy pliki z kopii na poszczególnych komputerach. Czas instalacji systemu operacyjnego wraz z konfiguracją może zająć nawet 2 godziny. Dzięki wykorzystaniu programu Horton Ghost skracamy ten czas do 10 minut.

Można wyróżnić kilka rodzajów kopii bezpieczeństwa. W poniższych podpunktach zostanie przedstawiony podział ze względu na metodę archiwizacji:

1. Codzienna kopia zapasowa. Jest to proces tworzenia kopii zapasowych, w których archiwizowane są wszystkie pliki, które zostały utworzone lub zmodyfikowane w dniu tworzenia kopii zapasowej. Pliki, dla których zostały utworzone kopie zapasowe, nie oznacza się jak pliki, których kopie zapasowe już wykonano - nie jest czyszczony atrybut archiwizacji.

2. Kopia zapasowa kopiującego typu. Jest to proces tworzenia kopii zapasowych, w czasie którego kopiowany jest każdy z wybranych plików, jednak poszczególnych plików nie oznacza się jak plików, dla których kopie zapasowe zostały wykonane - nie jest czyszczony atrybut archiwizacji. Ten sposób tworzenia kopii zapasowych jest przydatny w momencie, gdy zachodzi konieczność wykonania kopii zapasowej plików pomiędzy wykonywaniem przyrostowych i normalnych kopii zapasowych. Kopiowanie nie wpływa bowiem na metodę wykonywania innych operacji na kopiach zapasowych.

3. Kopia zapasowa przyrostowego typu. Jest to proces tworzenia kopii zapasowych, w czasie którego kopiowane są jedynie pliki zmodyfikowane lub utworzone od momentu wykonywania ostatniej przyrostowej lub normalnej kopii zapasowej. Pliki oznaczane są w sposób sygnalizujący, że ich kopie zapasowe zostały już wykonana - czyszczony jest atrybut archiwizacji. Jeżeli używa się połączenia przyrostowej i normalnej kopii zapasowej, to w celu przywrócenia danych potrzebna jest również normalna kopia zapasowa, a także zestaw wszystkich wykonanych po niej kopii zapasowych przyrostowego typu.

4. Normalna kopia zapasowa. Jest to proces wykonywania kopii zapasowych, w czasie którego są kopiowane wszystkie z wybranych plików. Poszczególne pliki oznacza się jak pliki, których kopie zapasowe zostały już wykonane - czyszczony jest atrybut archiwizacji. Jeżeli mamy do czynienia z normalną kopią zapasową, to w celu przywrócenia wszystkich plików, wystarczy mieć jedynie ostatnią normalną kopię zapasową określonych plików. Normalna kopia zapasowa jest wykonywana wtedy, gdy zestaw kopii zapasowych tworzony jest po raz pierwszy.

5. Różnicowa kopia zapasowa. Jest to proces wykonywania kopii zapasowych, w czasie którego kopiowane są te pliki, które zostały zmodyfikowane lub utworzone od momentu wykonywania ostatniej przyrostowej lub normalnej kopii zapasowej. Plików nie oznacza się w sposób oznajmiający, że wykonano już ich kopie zapasowe - nie jest czyszczony atrybut archiwizacji. Jeżeli wykonujemy kombinację różnicowych i normalnych kopii zapasowych, to w czasie przywracania folderów i plików musimy dysponować ostatnią normalną oraz ostatnią różnicową kopią zapasową.