Alkoholizm - chroba powstająca wskutek nadużywania napojów alkoholowych, jedno z uzależnień najbardziej rozpowszechnionych na świecie; poważne zagadnienie społeczne; leczenie trudne, długotrwałe.