Akcyza - podatek pośredni; pobierany zazwyczaj od przedsiębiorcy; ale dolicza się do ceny towarów i usług, przerzucając jej ciężar na konsumenta; w Polsce stosowana już od XV w. (Prusy Królewskie), powszechnie od XVII w., zwłasza w okresie zaborów; w PRL niestosowana, wprowadzona 1993 roku.