Rozszczenie - jest to prawo do żądania od określonej osoby konkretnego zachowania się.