Rodzaje kątów

1. Kąt ostry ma mniej niż 90°.

2. Kąt prosty ma miarę 90°.

3. Kąt rozwarty ma więcej niż 90°, ale mniej niż 180°.

4. Kąt półpełny ma miarę 180°.

5. Kąt wklęsły ma więcej niż 180°, ale mniej niż 360°.

6. Kąt pełny ma miarę 360°.